2015. aastast ilmuvad Novaatori uudised Eesti rahvusringhäälingu veebilehe teadusrubriigis ERR Novaator (novaator.err.ee).

Novaator - TÜ haridusteadlased loovad uudseid õppematerjale
13.11.2014 11:30

TÜ haridusteadlased loovad uudseid õppematerjale

Katre Tatrik
Skype:
katre.tatrik@ut.ee
Loe kommentaare (0)
Samal teemal (0)

Tartu ülikooli haridusteadlased said valmis digitaalse õppekomplekti, mis aitab õpetada ja õppida bioloogia põhikursust. Lisaks pakuvad teadlased gümnasistidele ka uudseid õppematerjale kvantfüüsikast.

Bioloogia põhikursuse organismide energiavajadusest, organismide arengust ja inimese talitluse regulatsioonist saavad kõik soovijad endale nüüd ise mugavalt selgeks teha. Uudne digitaalne õppekomplekt sisaldab nii teste, simulatsioone, 3D mudeleid, kui ka Eestis valminud video- ja audiomaterjale. Digitaalne komplekt on mõeldud nii õpetajatele õpetamise kui ka õpilastele õppimise toetamiseks.

Õppekomplekti meeskonda juhtinud Tartu ülikooli tehnoloogiahariduse professor Margus Pedaste rääkis, et bioloogia digikomplekt arvestab erinevate ootustega ja enamik materjale on õpetajate poolt muudetavad. “Nii peaks leidma igaüks midagi vastavalt enda ja õpilaste ootustele. Valikute tegemist lihtsustavad tunnijaotuskavad, mis on suunatud kas esitlusele, probleemilahendamisele või uurimuslikule lähenemisele või kombineeritakse neid kõiki,” lisas ta.

Pedaste ütles, et kuigi bioloogias on olemas juba päris palju digimaterjale, siis terviklikku riiklikust õppekavast lähtuvalt läbimõeldud komplekti veel ei olnud.

Teised, juba varem ilmunud üheksa Eesti teadusagentuuri TeaMe ehk “Teadus, meedia ja meie” programmi tellimusel valminud õppekomplektid leiab Eesti teadusagentuuri kodulehelt.

Lisaks bioloogia õpikomplektile soovitavad haridusteadlased gümnasistidel tutvuda ka uudsete õppematerjalidega kvantfüüsikast ja nanoteadusest, mis loodud Quantum Spin-Offi poolt.

Quantum Spin-Off on Euroopa Liidu elukestva õppe projekt, millesse panustab ka Tartu ülikool koostöös Eesti nanotehnoloogia arenduskeskusega. Üheskoos tahetakse õpilasteni viia kõrgtasemel teadus ja ettevõtlus. Selleks korraldatakse koolinoortele külastusi nanotehnoloogiat kasutavatesse ettevõtetesse ja laboritesse, aidatakse luua kontakte nanoteaduse valdkonna ekspertidega ning suunatakse lugema teadusartikleid ja juhendatakse ärimudeli kokkupanemisel. Lisaks luuakse ka uusi õppematerjale. Neist ühte tunnustas äsja ka rahvusvaheline haridusportaal Scientix.

Maarika Lukk, Quantum Spin-Off koordinaator TÜ haridustehnoloogia keskusest ütles, et kuigi konkreetse tunnustuse pälvinud õppematerjali koostasid nende Belgia kolleegid, on see suur au kõigile projektis osalejatele. TÜ haridusteadlased tõlkisid selle tunnustuse toonud õppemooduli “Mis on valgus” ka eesti keelde. Lukk ütles, et selle õppematerjali teeb heaks just teooria ja praktiliste harjutuste ühendamine ja esitamine ühes komplektis. Samuti sisaldab see mitmeid illustreerivaid pilte ning annab võimaluse vaadata internetist täiendavaid nähtuste seletusi.

Tartu teadlased ise on samas programmis loonud huvitava õppematerjali mikrobioloogilise kütuselemendi kohta. Valmimas on ka peatükk kvantmehaanika ja nanofüüsika seostest.

Kõigi teiste Quantum Spin-Off käigus loodud moodulitega saab tutvuda projekti kodulehel.

„Quantum Spin-Off – kõrgtasemel teaduse ja ettevõtluse viimine koolidesse“ eesmärk on näidata õpilastele, kuidas innovaatiline idee võib viia uue ettevõtte asutamiseni. Ühtlasi soovitakse olla sild, mis ühendab uurimistööd tänapäeva füüsikas ja ettevõtlust.

Spin-off firmadeks nimetatakse teadus- ja arendusasutuse või kõrgkooli juures töötavat firmat, mille ülesandeks on uute kõrgtehnoloogiliste ja teadusmahukate tehnoloogiate turustamisele kaasa aitamine ning teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevuse alusel areneva ettevõtluse soodustamine.

 

Wikimedia Commons 29.12.2014 15:55

Kuidas tõlgendatakse vasturääkivaid uudiseid? (9)

Sotsioloogid uurivad Eesti venekeelse elanikkonna meediatarbimist pingelises poliitilises olukorras.

Kiusamisvaba Kool 09.12.2014 13:33

Kuidas luua kiusamisvaba kooli? (5)

Uuringu järgi kannatab Eestis koolivägivalla all peaaegu iga viies õpilane. Väärtuskasvatuse konverentsil küsitakse, kuidas luua kiusamisvaba kooli?

05.12.2014 17:30

Kuidas mets komide maailmapilti kujundas? (2)

Eestlased on vana metsarahvas, nagu seda on ka paljud teised soome-ugrilased, sealhulgas komid. Komidest ja nende pühast metsast kirjutab Tartu ülikooli etnoloogia professor Art Leete.

13.11.2014 11:30

TÜ haridusteadlased loovad uudseid õppematerjale

Tartu ülikooli haridusteadlased soovitavad gümnasistidele äsja valminud uudseid õppematerjale.

31.10.2014 10:41

Mis ajab Hiina turistid Tallinna lennujaamas elevusse?

Hiinlasest keeleteadlane soovitab teha eesti keele “Võõrsõnade leksikonis” ligi sada täiendust ja parandust.

06.06.2014 15:27

Kus käivad Tallinna venelased? (5)

Nende peamine uudistekanal on Pervõi Baltiskii, nende eelistus europarlamenti oli Yana Toom. Kui Moskvas lööb kell uut aastat, lennutavad nemad Tallinna taevasse esimese suurema ilutulestiku, kuigi Eestis tiksub aeg veel vana aasta numbri sees.

22.04.2014 20:00

UFO-usk on Eestis tõusuteel (8)

Eestis on kristlasi pea sama palju kui kõikvõimalike uute religioossete praktikate toetajaid, mõlemaid umbes viiendik elanikkonnast. Maaväliste tsivilisatsioonide olemasolu usub pea iga teine, selgub äsja Tartu ülikooli usuteadlaste poolt läbiviidud küsitlusest.

15.04.2014 16:36

Lääne-Euroopa probleemid jõuavad Eestisse (4)

2032. aasta Eesti põlisasukad peavad oskama kohaneda Aafrika ja Aasia sisserändajatega.

11.04.2014 14:42

Kas päike on aastaks 2032 maa peale toodud? (4)

Piiramatu arvutivõimsus ja termotuumaenergia kasutuselevõtt oleksid võrreldavad muutusega, mille tõi inimkonnale kaasa internet. Aga kas meil õnnestub lahti muukida universumi olemuse üks põhiküsimusi?

04.04.2014 15:46

Kas Eestis tiksub Putini miin? (4)

Eestis elavate eestlaste ja venelaste ootused demokraatiale on üsna erinevad.

04.03.2014 17:43

Mõisnike kivine tagasitee

1920. aastate alguse Eesti sisserändepoliitika kujunes muu hulgas vahendiks jätta piiri taha ebalojaalseks peetud baltisaksa mõisnikud, leidis ajaloolane Helen Rohtmets-Aasa.

07.01.2014 17:12

Kui palju on inimesel sõpru?

Uued tutvused tõrjuvad vanu eemale.

02.12.2013 15:00

Teadusajakiri võttis tagasi GMO-maisi ja vähki seostava vastuolulise artikli (2)

Andmete võltsimise kohta tõendeid ei leitud, kuid kirjastaja hindas tõendusmaterjali liiga nõrgaks.

11.11.2013 10:06

Internet kui toimetulekumehhanism

Eesti teismeliste kalduvus internetis igavleda viitab struktureeritud tegevuste nappusele, ütleb meediauurija Lukas Blinka.

14.10.2013 14:51

Kas koopamaale tegid naised?

Koopajoonistuste vahel leiduvad käejäljed kuuluvad enamasti naistele.

19.09.2013 11:35

Kas rahanduskriis algab peast ? (5)

Finantsmulle tekitab inimeste soov teiste käitumist ette ennustada.

Wikimedia 08.12.2014 11:30

Eestlased soovivad naabriks eestlasi

Eestlased ja venelased on teineteise suhtes sallivamad kui varem, ent elavad üksteisest järjest rohkem eraldi.

23.11.2014 17:47

Kolgas kuuleb kummalisi kummituslugusid (5)

Miks Kolga mõisa kolmanda korruse tuba läbi aegade lukus on hoitud ja miks peaksid mehed seal kandis punapäiste naistega ettevaatlikud olema?

08.11.2014 12:10

Mis oli muistsele egiptlasele kõige hirmsam karistus teispoolsuses? (1)

Võrdleva usuteaduse professor Tarmo Kulmar kirjutab inimestest, jumalatest ja surmast vaaraode Egiptuses võttes kokku Vana-Egiptuse usundi põhijooned.

29.09.2014 09:28

Propagandauurija kahtleb venekeelse kanali edus (1)

Tartu Ülikooli värske doktor ja propagandauurija ei usu, et Eesti oma vene kanal suudaks oma eesmärgi täita, ent ei soovita püssi ka põõsasse visata.

02.05.2014 12:47

Kui palju inimesi mahub maakerale? (4)

Millal jõuab kätte piir, mil maakera inimestele kitsaks jääb?

21.04.2014 13:25

Mis on Eesti rikkus viie rikkama riigi hulgas? (1)

Mitut kriisi näeme enne, kui suudame tegelikult uskuda Eesti majanduse edusse? Millest ei saa mööda vaadata tuleviku ettevõtete juhid? Kas Eesti jõuab aastaks 2032 Euroopa rikaste hulka ning millega? Mis on Eesti tõeline rikkus?

14.04.2014 13:44

Aasta 2032: maailma tõsiseim mure on joogivesi (2)

Maakeral on puudus puhtast joogiveest. Inimene kujundab keskkonda jõuliselt enda käe järgi ümber. Eesti põlevkivitööstusel seisab ees hääbumine.

10.04.2014 10:23

Vanade inimeste Eesti, aga võib-olla praegusest tervem

Meditsiin aastal 2032: keskmine eluiga on aastal 2032 Eesti naistel 85, meestel 80. Ühiskonnas on palju eakaid, aga pensionipõlve enam ei ole.

14.03.2014 11:15

Kas eestlus on elujõuline? (2)

Eestlaste kitsarinnalisus võib eesti keele hääbumist kiirendada.

03.02.2014 14:49

Keelepeks teeb koostööaltiks

Tagarääkimine hoiab isekaid inimesi vaos.

30.12.2013 18:11

Mida on võimalik teada saada mobiiltelefoniandmeid analüüsides?

Kõigil on taskus mobiiltelefon, mida kasutades jätame me endast pidevalt jälgi: iga kõne, SMS või internetiühendus jätab andmebaasi märgi.

26.11.2013 16:38

Arvuti proovib inimese kombel mõelda (2)

Internetist pilte otsiv arvutiprogramm vaatab ja õpib.

18.10.2013 19:00

Harukordne leid: 556 aasta vanune raamatuleht

Vanim Eestist leitud raamatufragment pärineb aastast 1457.

19.09.2013 12:33

Indrek Tarandi fenomen annab Euroopas üksikkandidaatidele lootust

Neljandik kõigist häältest, valus ninanips valitsusparteidele.

 
Küsi teadlaselt
Teatavasti vee ruumala paisub nii soojenemisel (aurustumisel) kui ka jäätumisel. Oletame, et on üks anum, mis on vett täis ja on purunematu. Mis hakkab juhtuma siis, kui sundida sellel veel jäätuda?
Jaak Kikas, Tartu ülikooli füüsika instituudi direktor :

See on huvitav küsimus, millele täpse kvantitatiivse vastuse andmine polegi nii lihtne. Üldiselt aga võiks vastata nii: kui paisumisvõimalus puudub,

Loe edasi!
Esita küsimus Kõik
Tartu Ülikool
Idee
Veider teadus