2015. aastast ilmuvad Novaatori uudised Eesti rahvusringhäälingu veebilehe teadusrubriigis ERR Novaator (novaator.err.ee).

Novaator - Kuidas tõlgendatakse vasturääkivaid uudiseid?
29.12.2014 15:55

Kuidas tõlgendatakse vasturääkivaid uudiseid?

Katre Tatrik
Skype:
katre.tatrik@ut.ee
Loe kommentaare (9)
Samal teemal (0)

Tartu ülikooli kommunikatsiooniuuringute professor Triin Vihalemm uurib koos doktorant Marianne Leppikuga venekeelsete inimeste meediatarbimist, mida kujundab hargmaisus ehk sotsiaalsete sidemete omamine mitmes kohas korraga. Vaatluse all on Eestisse nii nõukogude ajal kui ka hiljuti sisserännanud.

Meedia pakub sisserändajaile virtuaalse kohaloleku võimalust ühtaegu nii lähteriigis kui sihtriigis. Näiteks annab see võimaluse osaleda rituaalsetel sündmustel nagu näiteks valimised, aga ka suhelda ja ostelda. Seeläbi mõjutab lähtemaa jätkuvalt inimeste arusaamu oma õiguste, võimaluste ja kohustuste kohta uues asukohariigis. Kuigi valdav osa Eesti venekeelsest elanikkonnast on siia asunud juba nõukogude ajal ning ligikaudu pooled on juba teise ja kolmanda põlvkonna eestimaalased, iseloomustab hargmaisus ka nende meediatarbimist. Nad jälgivad palju Venemaa televisiooni ja internetikanaleid ning osalevad suhtlusvõrgustikes.

Ent laialt levinud arusaam, et Eesti venekeelne elanikkond – välja arvatud väike rühm „eestistunuid” – elabki mentaalses mõttes Venemaal, ei ole päris tõene. “Inimeste poolt virtuaalselt ja vahetult kogetu on keerukamalt läbipõimunud, mis avaldub nii meediasisu vastuvõtuviisides kui ka identiteedi mustrites,” rääkis Triin Vihalemm. Lisaks eestistumisele ning Venemaa-kesksele diasporaaidentiteedile on kujunenud veel mitmeid kohalikke identiteedirühmi: kriitikud, pragmaatikud, kohapatrioodid ühes eripäraste meediatarbimise praktikatega. Sellest kirjutavad Vihalemm ja Leppik artiklis “Lõimumine Eestis: viis erikoelist mustrit”.

Professor Triin Vihalemma sõnul on Eesti venekeelse elanikkonna meediatarbimine üldjuhul mitmekesine: ligi 80% saab iga päev uudiseid nii Venemaa kui ka kohalikust venekeelsest, nooremad lisaks ka eestikeelsest ning lääne meediast ning suhtlusvõrgustikest. Kuid uudiste vastuvõtuviiside seoseid identeedi ning lõimumise viisidega on seni vähe uuritud. Eesti pakub selle empiiriliseks ja teoreetiliseks analüüsiks häid võimalusi.

Värskelt Eestisse tulnute meediatarbimist kujundab lähteriigi kultuur. Jätku-uuringus jälgitakse, kas ning kuidas see muutub sihtriigi ellu kohanemise käigus ning võrreldakse uussisserändajate poolset uudiste vastuvõttu Eestis teist ning kolmandat põlve olijate tõlgendusviisidega. Siinsete venekeelsete elanike seas peetakse kõige õigemaks kasutada erinevatest allikatest pärinevate infotükkidest pildi kokkupanemist ning iseseisvate järelduste tegemist.

Ideoloogiliselt vastukäiva meediasisu puhul tekib aga küsimus, kuidas otsustakse allika usaldusväärsuse üle? Kuna päevauudised konstrueerivad läbi uudisväärtuslikkuse ka ühiskonna norme ning vaikimisi normaalsusi, siis kuidas hargmaiste meediapraktikatega inimesed uudiseid tõlgendavad olukorras, kus riikide poliitilised normaalsused ja neist lähtuvad meediasõnumid on risti vastukäivad? Kuidas hargmaised meediatarbimise praktikad mõjutavad nende ühiskonda lõimumist ning kollektiivsete identiteetide kujunemist? Kuidas kujuneb allikaga nõustuv ja nendega väitlev tõlgendus? Need on peamised küsimused, millele TÜ kommunikatsiooniuuringute professor Triin Vihalemm ja doktorant Marianne Leppik vastuseid otsivad.

2015. aasta jaanuarist juunini tegeleb Triin Vihalemm selle uurimisega Helsinki Collegium for Advanced Studies (HCAS) külalisuurijana. HCAS on Helsingi Ülikooli interdistsiplinaarne, rahvusvahelise teadlaskonnaga uurimis- ja arenduskeskus, mis pakub stipendiume sotsiaal- ja humanitaarvaldkonna teadlastele.

Vihalemm analüüsib keskuse juures võrdlevalt „vanade“ ja „uute“ sisserännanute meediapraktikaid ning uudiste vastuvõttu, tuginedes 2013-2015 Eestis kogutud ning kogutavatele andmetele. Muu hulgas plaanib ta võrrelda ka Eestisse rännanud venelasi Soome rännanutega. Uurimistulemustest avaldatakse artiklisari või kogumik.
10.03.2015 13:48
Reet Kaarmaa

Täitsa huvitav uurimus.Kindlasti tahaks teada , mida see näitab.Olen ise endamisi mõelnud,et need inimesed ,kes elavad ühes riigis ,aga unistavad,jälgivad teise riigi uudiseid,nemad ju elavad nagu paralleelmaailmas või.

Lisa kommentaar
15.03.2015 10:05
viies kolonn ihkab koju

no vaadake kuidas eestlased välismaal elavad ja eesti portaalides käivad kommentaarimas. täpselt sama näide. küll kirutakse oma kodumaad aga samas jääb ikka mulje et ihatakse siiski kodumaale tagasi kuna väljamaal olles ollakse ikka ja ainult külaline. mitte aga oma inimene. eks see kehtib kõigi rahvaste kohta.

Lisa kommentaar
21.03.2015 20:53
S.T.Professor

Vasturääkivust tundes või lugejana avastamisel võib oletada, et vahendaja on inimesena Maal toimunud sündmuse edastamisel, eksinud vahendajana. Suhteline vastu rääkimine, 21. sajandil tavaline nähtus ei saa olla avastus, mis on tõenäolise uudisena on, ühe autori poolt kirjapandu - teos. Teost võib Maal tõlgendada ja tõlkida lugeja rollis - kes iganes. Lugejale vasturääkijaks võib olla uudise kirjapainija, autor ise juhul, kui osales nimetatud sündmuses vahetult inimesena ja pole ajalukku jäänud kroonikuna. Käsikirjutatud asju loetakse hiljem tõenäoliste kunstieosetena, kui toimunud sündmuste peegeldusi. Nägija ei tunneta tõenäolise teose sisus tõlgendamise põhjust, kui sisu pole sihilikult moonutatud. Mõte on tegu, mida autor või pealtnägija tegijana kunstiteoses ei varja ja piibli kaante vahel ei peida.
Tõeline ütlus ei idane ega mädane, jääb mällu tasakaaluka mõtteterana, mis jagades kasvab . Ütleja pääseb kirjaoskajana Maal vastuvaidlemise vaevast, tagab tasakaalu säilitades rahulolu ja säästab kõigile kallist ja armsat vara - head aega.
Ars longa, vita brevis.

Lisa kommentaar
22.04.2015 11:41
cloue

Every fusionist knows that Omega Replica Watches are alike with superior and style.If you're arcade for Omega Replica Watches,designs and blush are just two elements to consider.Omega Replica Watches appear with a array of replica watches styles and designs.Omega Replica Watches is not fit for admirable ladies but acceptable for handsome men.Accept a appearance that matches you appearance aftertaste and your blue-blooded status,or that blends able-bodied with your dress up.Omega Replica Watches is about added than just patterns,however.It's aswell about color.There are affluence of colors to allow you to choose,such as golden,ablaze blue,or white.Charming black,argent and aphotic dejected are accomplished choices.The cartel of gucci replica designers becomes appearance with college cost.As all apperceive the items created by designers are consistently cher and appropriately accepted humans can not allow it.But they aswell ambition to be a fashionable.Because appearance can benedict one's personality and anybody ambition to advance his or her personality.Designers of chanel replica fashionable things accomplish appearance cher and anybody can not allow it.But now they don't accept to anguish because replicas of designers' articles are accessible in the market.These replicas are not that accept to costly.Backpack is one of the accessories which designers adulation to design.These designers handbags are with louis vuitton replica college amount and accepted woman can not allow it.It is nice advantage for those ladies who can not accept abundant budgets to buy designers handbags.It is artist replica handbags.Replica handbags are with reasonable amount and one can by several replica handbags in the amount of one artist handbag.

Lisa kommentaar
19.09.2015 09:26
http://www.justforeignpolicy.org

Kuidas tõlgendatakse vasturääkivaid uudiseid?

Lisa kommentaar
19.09.2015 09:26

põlve olijate tõlgendusviisidega. Siinsete venekeelsete elanike seas peetakse kõige õigemaks kasutada erinevatest allikatest pärinevate infotükkidest pildi kokkupanemist ning iseseisvate järelduste tegemist.

Lisa kommentaar
29.10.2017 01:16

laen! laen! laen !!!
Kas otsite usaldusväärset ja akrediteeritud eralaenude ettevõtet, kes pakub laenu eluaegsetele võimalustele. Pakume igasuguseid laene väga kiirel ja lihtsal viisil, isiklikud laenud, auto laenud, hüpoteeklaenud, õppelaenud, ärilaenud, investeerimislaenud, võlgade konsolideerimine ja palju muud. Kas olete pankade ja teiste finantsasutuste poolt tagasi lükanud? Kas teil on vaja konsolideerimislaenu või hüpoteegi? Ärge vaadake enam sellist, nagu oleme siin, et muuta kõik teie rahalised probleemid minevikku. Laename raha üksikisikutele ja ettevõtetele, kes vajavad finantsabi 2% ulatuses. Sotsiaalkindlustuse number pole nõutav ja krediidikontroll pole kohustuslik, 100% garanteeritud. Soovin seda keskkonda kasutada, et teavitada teid sellest, et pakume usaldusväärset ja toetavat abi ning meil on hea meel pakkuda teile laenu.
Seejärel saatke meile e-kiri: (anitagerardloanfirm@gmail.com) laenu taotlemiseks

Lisa kommentaar
24.12.2017 13:28
shareit app

vshare
vshare android
vshare download android

I will provide you the executable file which you can install on your laptop. But let us first talk about some details of the shareit for laptop app.

Lisa kommentaar
06.02.2019 07:09
baron

Osta tegelikke ja võltsitud passe, juhiluba (whatsapp: 359876256373)


whatsapp ...................... 359876256373

E-post ............................. barondocs91@gmail.com


Osta tõelised passid ja juhiluba (whatsapp: 359876256373) ID-kaardid, elamisluba, viisatööde luba, kodakondsus, IELTS, GMAT, NEBOSH, TOEFL

Kehtivate dokumentide puhul toodame originaalseid passe, juhilube, isikutunnistusi, viisa, templit ja muid dokumente järgmistes riikides: Austraalia, Belgia, Brasiilia, Soome, Prantsusmaa, Suurbritannia, Iirimaa, Itaalia, Holland, Norra, Austria, Rootsi , ?veits, Hispaania, Suurbritannia, USA ja mõned teised.
Pakume Teile maailma parimaid teenuseid. Enamik kliente on kogenud meie tõelist ja silmapaistvat teenust.

Osta võltsitud ja tegelikke dokumente võrgus
Osta juhiluba internetis
Osta võltsitud ja tõelisi passe võrgus
Osta juhiluba võrgus
Osta uus sünnitunnistus
osta dokumente võrgus
Osta sertifikaate võrgus
Osta diplomeid võrgus
Hangi uusi id-kaarte võrgus
Originaalsed ielts-sertifikaadid võrgus
Osta passi võrgus
Osta isikutunnistus võrgus
Osta juhiluba internetis
Osta elamisluba võrgus
Osta / Get Citizenship Online
Osta dokumente võrgus
Osta IELTS ilma eksamiteta
Osta TOEFL
Osta GMAT

Võta ühendust e-kirjadega ......... barondocs91@gmail.com

WHATSAPP ............ 359876256373

SKYPE ..................... baron fabil

Lisa kommentaar

 

Wikimedia Commons 29.12.2014 15:55

Kuidas tõlgendatakse vasturääkivaid uudiseid? (9)

Sotsioloogid uurivad Eesti venekeelse elanikkonna meediatarbimist pingelises poliitilises olukorras.

Kiusamisvaba Kool 09.12.2014 13:33

Kuidas luua kiusamisvaba kooli? (5)

Uuringu järgi kannatab Eestis koolivägivalla all peaaegu iga viies õpilane. Väärtuskasvatuse konverentsil küsitakse, kuidas luua kiusamisvaba kooli?

05.12.2014 17:30

Kuidas mets komide maailmapilti kujundas? (2)

Eestlased on vana metsarahvas, nagu seda on ka paljud teised soome-ugrilased, sealhulgas komid. Komidest ja nende pühast metsast kirjutab Tartu ülikooli etnoloogia professor Art Leete.

13.11.2014 11:30

TÜ haridusteadlased loovad uudseid õppematerjale

Tartu ülikooli haridusteadlased soovitavad gümnasistidele äsja valminud uudseid õppematerjale.

31.10.2014 10:41

Mis ajab Hiina turistid Tallinna lennujaamas elevusse?

Hiinlasest keeleteadlane soovitab teha eesti keele “Võõrsõnade leksikonis” ligi sada täiendust ja parandust.

06.06.2014 15:27

Kus käivad Tallinna venelased? (5)

Nende peamine uudistekanal on Pervõi Baltiskii, nende eelistus europarlamenti oli Yana Toom. Kui Moskvas lööb kell uut aastat, lennutavad nemad Tallinna taevasse esimese suurema ilutulestiku, kuigi Eestis tiksub aeg veel vana aasta numbri sees.

22.04.2014 20:00

UFO-usk on Eestis tõusuteel (8)

Eestis on kristlasi pea sama palju kui kõikvõimalike uute religioossete praktikate toetajaid, mõlemaid umbes viiendik elanikkonnast. Maaväliste tsivilisatsioonide olemasolu usub pea iga teine, selgub äsja Tartu ülikooli usuteadlaste poolt läbiviidud küsitlusest.

15.04.2014 16:36

Lääne-Euroopa probleemid jõuavad Eestisse (4)

2032. aasta Eesti põlisasukad peavad oskama kohaneda Aafrika ja Aasia sisserändajatega.

11.04.2014 14:42

Kas päike on aastaks 2032 maa peale toodud? (4)

Piiramatu arvutivõimsus ja termotuumaenergia kasutuselevõtt oleksid võrreldavad muutusega, mille tõi inimkonnale kaasa internet. Aga kas meil õnnestub lahti muukida universumi olemuse üks põhiküsimusi?

04.04.2014 15:46

Kas Eestis tiksub Putini miin? (4)

Eestis elavate eestlaste ja venelaste ootused demokraatiale on üsna erinevad.

04.03.2014 17:43

Mõisnike kivine tagasitee

1920. aastate alguse Eesti sisserändepoliitika kujunes muu hulgas vahendiks jätta piiri taha ebalojaalseks peetud baltisaksa mõisnikud, leidis ajaloolane Helen Rohtmets-Aasa.

07.01.2014 17:12

Kui palju on inimesel sõpru?

Uued tutvused tõrjuvad vanu eemale.

02.12.2013 15:00

Teadusajakiri võttis tagasi GMO-maisi ja vähki seostava vastuolulise artikli (2)

Andmete võltsimise kohta tõendeid ei leitud, kuid kirjastaja hindas tõendusmaterjali liiga nõrgaks.

11.11.2013 10:06

Internet kui toimetulekumehhanism

Eesti teismeliste kalduvus internetis igavleda viitab struktureeritud tegevuste nappusele, ütleb meediauurija Lukas Blinka.

14.10.2013 14:51

Kas koopamaale tegid naised?

Koopajoonistuste vahel leiduvad käejäljed kuuluvad enamasti naistele.

19.09.2013 11:35

Kas rahanduskriis algab peast ? (5)

Finantsmulle tekitab inimeste soov teiste käitumist ette ennustada.

Wikimedia 08.12.2014 11:30

Eestlased soovivad naabriks eestlasi

Eestlased ja venelased on teineteise suhtes sallivamad kui varem, ent elavad üksteisest järjest rohkem eraldi.

23.11.2014 17:47

Kolgas kuuleb kummalisi kummituslugusid (5)

Miks Kolga mõisa kolmanda korruse tuba läbi aegade lukus on hoitud ja miks peaksid mehed seal kandis punapäiste naistega ettevaatlikud olema?

08.11.2014 12:10

Mis oli muistsele egiptlasele kõige hirmsam karistus teispoolsuses? (1)

Võrdleva usuteaduse professor Tarmo Kulmar kirjutab inimestest, jumalatest ja surmast vaaraode Egiptuses võttes kokku Vana-Egiptuse usundi põhijooned.

29.09.2014 09:28

Propagandauurija kahtleb venekeelse kanali edus (1)

Tartu Ülikooli värske doktor ja propagandauurija ei usu, et Eesti oma vene kanal suudaks oma eesmärgi täita, ent ei soovita püssi ka põõsasse visata.

02.05.2014 12:47

Kui palju inimesi mahub maakerale? (4)

Millal jõuab kätte piir, mil maakera inimestele kitsaks jääb?

21.04.2014 13:25

Mis on Eesti rikkus viie rikkama riigi hulgas? (1)

Mitut kriisi näeme enne, kui suudame tegelikult uskuda Eesti majanduse edusse? Millest ei saa mööda vaadata tuleviku ettevõtete juhid? Kas Eesti jõuab aastaks 2032 Euroopa rikaste hulka ning millega? Mis on Eesti tõeline rikkus?

14.04.2014 13:44

Aasta 2032: maailma tõsiseim mure on joogivesi (2)

Maakeral on puudus puhtast joogiveest. Inimene kujundab keskkonda jõuliselt enda käe järgi ümber. Eesti põlevkivitööstusel seisab ees hääbumine.

10.04.2014 10:23

Vanade inimeste Eesti, aga võib-olla praegusest tervem

Meditsiin aastal 2032: keskmine eluiga on aastal 2032 Eesti naistel 85, meestel 80. Ühiskonnas on palju eakaid, aga pensionipõlve enam ei ole.

14.03.2014 11:15

Kas eestlus on elujõuline? (2)

Eestlaste kitsarinnalisus võib eesti keele hääbumist kiirendada.

03.02.2014 14:49

Keelepeks teeb koostööaltiks

Tagarääkimine hoiab isekaid inimesi vaos.

30.12.2013 18:11

Mida on võimalik teada saada mobiiltelefoniandmeid analüüsides?

Kõigil on taskus mobiiltelefon, mida kasutades jätame me endast pidevalt jälgi: iga kõne, SMS või internetiühendus jätab andmebaasi märgi.

26.11.2013 16:38

Arvuti proovib inimese kombel mõelda (2)

Internetist pilte otsiv arvutiprogramm vaatab ja õpib.

18.10.2013 19:00

Harukordne leid: 556 aasta vanune raamatuleht

Vanim Eestist leitud raamatufragment pärineb aastast 1457.

19.09.2013 12:33

Indrek Tarandi fenomen annab Euroopas üksikkandidaatidele lootust

Neljandik kõigist häältest, valus ninanips valitsusparteidele.

 
Küsi teadlaselt
Teatavasti vee ruumala paisub nii soojenemisel (aurustumisel) kui ka jäätumisel. Oletame, et on üks anum, mis on vett täis ja on purunematu. Mis hakkab juhtuma siis, kui sundida sellel veel jäätuda?
Jaak Kikas, Tartu ülikooli füüsika instituudi direktor :

See on huvitav küsimus, millele täpse kvantitatiivse vastuse andmine polegi nii lihtne. Üldiselt aga võiks vastata nii: kui paisumisvõimalus puudub,

Loe edasi!
Esita küsimus Kõik
Tartu Ülikool
Idee
Veider teadus