2015. aastast ilmuvad Novaatori uudised Eesti rahvusringhäälingu veebilehe teadusrubriigis ERR Novaator (novaator.err.ee).

Novaator - Ettekuulutused järgnevaks 25 aastaks
03.01.2011 19:13

Ettekuulutused järgnevaks 25 aastaks

Jaak-Kristian Sutt
Skype: jksutt
jaak-kristian.sutt@ut.ee
Loe kommentaare (2)
Samal teemal (0)
Tagasi
Edasi

Foto: aiesec.org

Ajaleht The Guardian ennustas, kuidas maailm järgneva 25 aasta jooksul muutub. Toome ära mõned olulisemad ennustused.

Geopoliitika: konkurendid võivad USA suhtes suuremaid riske võtta

Ükski jõudude tasakaal ei kesta igavesti.

21. sajandil toimub ulatuslik ja seninägematu tehnoloogiline muutus, mis võib isegi inimeseks olemise mõtet muuta. Lühiajalises perspektiivis ehk 20 aasta jooksul domineerivad maailma siiski rahvusriikide tegemised ning keskseks küsimuseks saab idapoolse maailma esiletõus.

Aastaks 2030 on maailm keerulisem. USA mõjuala katab Euroopat, Lähis-Ida ja Lõuna-Aasiat. Hiina mõjuala katab Ida-Aasiat ja Aafrikat. Jätkub ka Venemaa taastärkamine. Iseseisvalt jätkavad suured haritud rahvaga riigid nagu Poola, Türgi ja Brasiilia.

Vaatamata sellele säilitab USA siiski tõenäoliselt maailmapoliitikas juhtpositsiooni.

Seoses USA ülemvõimu kahanemisega võivad teised suurriigid üritada maailma geopoliitilist jaotust ümber jagada.

Suurvõimude vahelise sõja tekkimise oht 2010ndatel aastatel on ilmselt madal, kuid kasvab 2020ndatel aastatel.

Meditsiin: vaktsiin aitab maailmal AIDSist vabaneda

25 aastaga suudab maailm leida palju lahendusi maakera vaesemaid piirkondi vaevavate haigustega toimetulemiseks.

Selleks ajaks ei ole juba 10 aastat esinenud lastehalvatust. Selliste haiguste vastased vaktsiinid, nagu näiteks leetrid ja rotaviirus, mis on praegu kättesaadavad ainult rikastes riikides, jõuavad ka arengumaadesse.

Tänu uutele ravimeetoditele  saab alustada ka tuberkuloosist vabanemisega ning malaaria puhul võib eeldada, et aastaks 2035 ei ole enam inimestel esinenud nakatumise juhtumeid.

Ka AIDSi nakatumise ärahoidmiseks on olemas efektiivsed vahendid, sealhulgas vaktsiin.  

Energia: lihasjõule rajaneva maailma juurde tagasipöördumine ei ole võimalik

Kõigile inimestele piisavas koguses toidu, vee ja energia tagamine on suur väljakutse.

Energia on selle saavutamiseks vajalik vahend. 6,7 miljardit inimest, kellest üle poole elab liitlinnades ning inimkonna kasvades enam kui 9 miljardini on selge, et inimeste ja loomade lihasjõule rajaneva elukorralduse juurde naasmine on võimatu.

Eesmärk on tagada piisav energiavarustus, vähendades täna 80 protsendini ulatuvate fossiilsete kütuste osatähtsust.

Loota ei saa ainult tuuma-, hüdro- ja tuuleenergiale, sest paljude ennustuste kohaselt võib naftatootmise kõrgpunkt jõuda kätte palju varem kui 25 aasta pärast. Seega tuleb palju rohkem vähendada tarbimist elustiile muutes, efektiivsemaid rakendusi välja töötades ning alternatiivset energiat efektiivsemalt kasutusele võttes.

Praeguse uute energiaallikate arendamisse ja kasutusele võtmisesse tehtavate investeeringute mahu kasvutempo juures sõltub maailm 25 aasta pärast jätkuvalt peamiselt fossiilsetest kütustest ega ole valmis ilma nendeta hakkama saama.

Reklaam: paljusid asju hakatakse müüma harilikes pakendites

25 aasta pärast on tõenäoliselt müügil palju tooteid, mida ei ole lubatud reklaamida, sest valitsused on selle tulenevalt toote terviseriskidest või keskkonnamõjudest lähtudes ära keelanud. Seega on müügil palju erinevaid tooteid lihtsates pakendites, kuhu on lihtsas kirjas trükitud ainult toote nimetus.

Reklaamitööstust mõjutab samuti ka interaktiivsete lahenduste ja multimeedia jätkuv pealetung.

Neuroteadus: tõenäoliselt saab infovoogusid ühendada otse ajukoorega

Aastal 2030 on halvatud inimestel ilmselt võimalik tantsida oma mõtete poolt kontrollitavate kujundkehade abil ning loodetavasti ei pea me enam arvutite kasutamiseks klaviatuure kasutama.

Füüsika: 10 aasta pärast teame, mida tumeaine endast kujutab

Järgmise 25 aasta jooksul toimuvad fundamentaalsed muudatused meie arusaamade osas aine alusstruktuurist ja universumist. Hetkel on meil mõlemate kohta kirjeldused, kuid puuduvad teadmised, miks aineosakestel on mass ja mida kujutab endast tumeaine, mis annab suurema osa universumis leiduvast ainest.

Aineosakeste massi osas leitakse vastus ilmselt lähiaastatel ning tumeaine osas 10 aasta jooksul.

Toit: Venemaa muutub maailma suurimaks toidu varasalveks

Toidukriisist rääkides peavad eksperdid silmas aastat 2030. Selleks ajaks on inimkond kasvanud umbes 9 miljardini ning toiduvajadus on tänasega võrreldes suurenenud 50% võrra.

Seega on valida nälgimise ja üldiste toidusõdade või toiduvarustuse allikate muutumise vahel. Karm reaalsus on see, et esineb mõlemaid.

Arenenud riigid on tõenäoliselt suurendanud rahvuslikku toodangut ja vähendanud sõltuvust impordist. Tarbimist vähendab ka toiduainete hinnatõus ning tekib ebatervislikult toituv alamklass.

Arengumaailm omakorda vähendab lõhet arenenud maailmaga, kasutades ära biotehnoloogia pakutavaid võimalusi.

Tõenäoliselt on kogu meie poolt tarbitav teravili geneetiliselt muundatud ning Venemaast saab suurim teravilja eksportija juhul, kui kliima soojenemine muudab teraviljakasvatuse Siberi põhjapoolsetes osades võimalikuks ja tasuvaks.

Nanotehnoloogia: privaatsus muutub vanamoeliseks sundmõtteks

Osa futurolooge ennustab, et nanotehnoloogia viib revolutsioonini, mis võimaldab meil luua ükskõik milliseid tooteid sisuliselt eimillestki, omada inimese intelligentsi ületavaid arvuteid ning toota ravimeid, mis  võimaldavad muuta minevikuks vananemise ja surma.

Vaevalt, et nii futuristlik lähenemine teoks saab, kuid nanotehnoloogia võimaldab kindlasti luua meie elu tõeliselt muutvaid rakendusi.

Näiteks võimalus toota üliodavalt ja massiliselt päikesepatareisid aitab lahendada energiaprobleeme. Nanotasand leiab ka rohkem kasutust meditsiinis ja infotehnoloogias.

Kuivõrd Hiina ja tema naabrid suunavad nanotehnoloogia arendamisse  tohutuid ressursse, siis võib sellest saada esimene  peamiselt väljaspool USAd ja Euroopat arendatud kaasaegne tehnoloogia.

Mängimine: arvutimängud muutuvad probleemide lahendamise osaks

Viimase kümnendi jooksul on toimunud USAs, Euroopas ja eriti Kagu-Aasias virtuaalmaailmadesse põgenemise kasv. Järgmise 25 aasta jooksul näeme selle tendentsi pöördumist. Selle põhjuseks ei ole arvutimängudele kulutatud aja vähenemine, vaid mängude ja virtuaalmaailmade seotus tegelikkusega.

Lisandub mänge, kus tegevust mõjutab reaalsuses toimuv. Lisaks sellele probleemide lahendamist eeldavaid mänge, kus sensoreid saab kasutada mängu tegelikku maailma ülekandmiseks jne.

Vaatamata  sotsiaalset eesmärki täitvate ja samas mängulusti pakkuvate mängude loomise keerukusele muutuvad arvutimängud järjest enam ühiskonnaga integreerituteks.

Internet: kvantarvutus on meie tulevik

Tänase interneti vallutab turvalisem, kontrollitavam ja paremini turustatav probleemilahendustele keskendunud infovoog, mille on loonud pragmaatiliselt mõtlevad inimesed.

Facebook ja Apple on ühed näited, mis suruvad meile peale nende tingimustel toimuvat infovahetust. Wikileaksi näol on tegemist alternatiivse liikumisega, mille eesmärgiks on egalitaarne ja vaba võrgustik. Tulevik näitab, kes ellu jääb.

Aastaks 2035 on internet kui suures osas üksikute arvutite poolt ligipääsetavatest kodulehekülgedest koosnev võrgustik kauge minevik.

Loodus: metsik loodus saab uue tähenduse

Kõik me soovime näha liigirohket loodust. Inimkonna kasv paraku põhjustab loodusliku mitmekesisuse kahanemist.

Me võime liike hea tahtmise korral päästa, kuid 2035 aastaks leiame me paljusid tänaseid looma- ja taimeliike ainult selleks mõeldud piiratud elu- ja kasvualadelt.

Arhitektuur: linna mõiste muutub

Aastal 2035 elab suurem osa inimkonnast tänaste suurlinnade vaeste linnaosadele sarnanevates piirkondades.

Sellega kaasneb inimeste organiseerumine ning linnad kasvavad liiga suureks ja keeruliseks, et neid suudaks mõista ja valitseda üks konkreetne poliitiline või kriminaalne ringkond.

Sport: saated kasutavad hologramme

Spordi globaliseerumine jätkub. Sport peab ajaga kaasas käima ning ülekannete lühemad formaadid võivad kaasa aidata spordi leviala kasvule.

Nõudlus teleülekannete osas kasvab, kuid samas on oodata ka tehnoloogilisi uuendusi kuni hologrammide kasutamiseni välja.

Transport: rohkem automatiseeritud sõidukeid

Infotehnoloogia ja sidevõrkude areng muudab meie ettekujutust transpordi kohta.

Me kasutame rohkem jalgrattaid, liigume jalgsi ning linnapiirkondades võivad tekkida liikuvad jalgteed, mida tänapäeval võib kohata näiteks lennujaamades. Lisandub ka turvalisi automatiseeritud juhita autosid.

Tervis: tunneme ennast vähem tervetena

Vastupidiselt  varasematele ennustustele ei kanna me kaasas terviseandmetega varustatud nutikaarte, enamusi haigusi ei ravita geneetiliselt ning ravieesmärgiline turism on jätkuvalt vähelevinud.

Siiski kasvab oodatav eluea pikkus iga aastaga kolme kuu võrra, kuid samas tunneme ennast vähem tervetena. Tervisele tehtavad kulutused suurenevad.

04.01.2011 19:17
Anton Klink

Tulevikuspekulatsioonid on muidugi intellektuaalselt põnev meelelahutus, aga kuna juba aastal 1960 ennustati, et aastaks 1980 saavad liikuvad kõnniteed olema Nõukogude Liidu linnapiirdkondade peamiseks transpordivahendiks, siis oleks siia võinud lisada ka teise igihalja stampennustuse lendava auto peatsest võidukäigust:)

Lisa kommentaar
02.02.2011 23:48
René

Välja on jäänud ressursisõjad, mis paisuvad globaalseks konfliktiks ja millega kaasneb massiline migratsioon ning mis muudab arenenud maailma sotsiaalseks kaoseks. Kõik kirjeldatud teaduse ja tehnika imed, on kahjuks ressursside puudumise tõttu nauditavad vaid 10%le Maa elanikkonnast, niiet suuri muutusi selles plaanis tulemas ei ole.

Lisa kommentaar

 

Wikimedia Commons 29.12.2014 15:55

Kuidas tõlgendatakse vasturääkivaid uudiseid? (9)

Sotsioloogid uurivad Eesti venekeelse elanikkonna meediatarbimist pingelises poliitilises olukorras.

Kiusamisvaba Kool 09.12.2014 13:33

Kuidas luua kiusamisvaba kooli? (5)

Uuringu järgi kannatab Eestis koolivägivalla all peaaegu iga viies õpilane. Väärtuskasvatuse konverentsil küsitakse, kuidas luua kiusamisvaba kooli?

05.12.2014 17:30

Kuidas mets komide maailmapilti kujundas? (2)

Eestlased on vana metsarahvas, nagu seda on ka paljud teised soome-ugrilased, sealhulgas komid. Komidest ja nende pühast metsast kirjutab Tartu ülikooli etnoloogia professor Art Leete.

13.11.2014 11:30

TÜ haridusteadlased loovad uudseid õppematerjale

Tartu ülikooli haridusteadlased soovitavad gümnasistidele äsja valminud uudseid õppematerjale.

31.10.2014 10:41

Mis ajab Hiina turistid Tallinna lennujaamas elevusse?

Hiinlasest keeleteadlane soovitab teha eesti keele “Võõrsõnade leksikonis” ligi sada täiendust ja parandust.

06.06.2014 15:27

Kus käivad Tallinna venelased? (5)

Nende peamine uudistekanal on Pervõi Baltiskii, nende eelistus europarlamenti oli Yana Toom. Kui Moskvas lööb kell uut aastat, lennutavad nemad Tallinna taevasse esimese suurema ilutulestiku, kuigi Eestis tiksub aeg veel vana aasta numbri sees.

22.04.2014 20:00

UFO-usk on Eestis tõusuteel (8)

Eestis on kristlasi pea sama palju kui kõikvõimalike uute religioossete praktikate toetajaid, mõlemaid umbes viiendik elanikkonnast. Maaväliste tsivilisatsioonide olemasolu usub pea iga teine, selgub äsja Tartu ülikooli usuteadlaste poolt läbiviidud küsitlusest.

15.04.2014 16:36

Lääne-Euroopa probleemid jõuavad Eestisse (4)

2032. aasta Eesti põlisasukad peavad oskama kohaneda Aafrika ja Aasia sisserändajatega.

11.04.2014 14:42

Kas päike on aastaks 2032 maa peale toodud? (4)

Piiramatu arvutivõimsus ja termotuumaenergia kasutuselevõtt oleksid võrreldavad muutusega, mille tõi inimkonnale kaasa internet. Aga kas meil õnnestub lahti muukida universumi olemuse üks põhiküsimusi?

04.04.2014 15:46

Kas Eestis tiksub Putini miin? (4)

Eestis elavate eestlaste ja venelaste ootused demokraatiale on üsna erinevad.

04.03.2014 17:43

Mõisnike kivine tagasitee

1920. aastate alguse Eesti sisserändepoliitika kujunes muu hulgas vahendiks jätta piiri taha ebalojaalseks peetud baltisaksa mõisnikud, leidis ajaloolane Helen Rohtmets-Aasa.

07.01.2014 17:12

Kui palju on inimesel sõpru?

Uued tutvused tõrjuvad vanu eemale.

02.12.2013 15:00

Teadusajakiri võttis tagasi GMO-maisi ja vähki seostava vastuolulise artikli (2)

Andmete võltsimise kohta tõendeid ei leitud, kuid kirjastaja hindas tõendusmaterjali liiga nõrgaks.

11.11.2013 10:06

Internet kui toimetulekumehhanism

Eesti teismeliste kalduvus internetis igavleda viitab struktureeritud tegevuste nappusele, ütleb meediauurija Lukas Blinka.

14.10.2013 14:51

Kas koopamaale tegid naised?

Koopajoonistuste vahel leiduvad käejäljed kuuluvad enamasti naistele.

19.09.2013 11:35

Kas rahanduskriis algab peast ? (5)

Finantsmulle tekitab inimeste soov teiste käitumist ette ennustada.

Wikimedia 08.12.2014 11:30

Eestlased soovivad naabriks eestlasi

Eestlased ja venelased on teineteise suhtes sallivamad kui varem, ent elavad üksteisest järjest rohkem eraldi.

23.11.2014 17:47

Kolgas kuuleb kummalisi kummituslugusid (5)

Miks Kolga mõisa kolmanda korruse tuba läbi aegade lukus on hoitud ja miks peaksid mehed seal kandis punapäiste naistega ettevaatlikud olema?

08.11.2014 12:10

Mis oli muistsele egiptlasele kõige hirmsam karistus teispoolsuses? (1)

Võrdleva usuteaduse professor Tarmo Kulmar kirjutab inimestest, jumalatest ja surmast vaaraode Egiptuses võttes kokku Vana-Egiptuse usundi põhijooned.

29.09.2014 09:28

Propagandauurija kahtleb venekeelse kanali edus (1)

Tartu Ülikooli värske doktor ja propagandauurija ei usu, et Eesti oma vene kanal suudaks oma eesmärgi täita, ent ei soovita püssi ka põõsasse visata.

02.05.2014 12:47

Kui palju inimesi mahub maakerale? (4)

Millal jõuab kätte piir, mil maakera inimestele kitsaks jääb?

21.04.2014 13:25

Mis on Eesti rikkus viie rikkama riigi hulgas? (1)

Mitut kriisi näeme enne, kui suudame tegelikult uskuda Eesti majanduse edusse? Millest ei saa mööda vaadata tuleviku ettevõtete juhid? Kas Eesti jõuab aastaks 2032 Euroopa rikaste hulka ning millega? Mis on Eesti tõeline rikkus?

14.04.2014 13:44

Aasta 2032: maailma tõsiseim mure on joogivesi (2)

Maakeral on puudus puhtast joogiveest. Inimene kujundab keskkonda jõuliselt enda käe järgi ümber. Eesti põlevkivitööstusel seisab ees hääbumine.

10.04.2014 10:23

Vanade inimeste Eesti, aga võib-olla praegusest tervem

Meditsiin aastal 2032: keskmine eluiga on aastal 2032 Eesti naistel 85, meestel 80. Ühiskonnas on palju eakaid, aga pensionipõlve enam ei ole.

14.03.2014 11:15

Kas eestlus on elujõuline? (2)

Eestlaste kitsarinnalisus võib eesti keele hääbumist kiirendada.

03.02.2014 14:49

Keelepeks teeb koostööaltiks

Tagarääkimine hoiab isekaid inimesi vaos.

30.12.2013 18:11

Mida on võimalik teada saada mobiiltelefoniandmeid analüüsides?

Kõigil on taskus mobiiltelefon, mida kasutades jätame me endast pidevalt jälgi: iga kõne, SMS või internetiühendus jätab andmebaasi märgi.

26.11.2013 16:38

Arvuti proovib inimese kombel mõelda (2)

Internetist pilte otsiv arvutiprogramm vaatab ja õpib.

18.10.2013 19:00

Harukordne leid: 556 aasta vanune raamatuleht

Vanim Eestist leitud raamatufragment pärineb aastast 1457.

19.09.2013 12:33

Indrek Tarandi fenomen annab Euroopas üksikkandidaatidele lootust

Neljandik kõigist häältest, valus ninanips valitsusparteidele.

 
Küsi teadlaselt
Teatavasti vee ruumala paisub nii soojenemisel (aurustumisel) kui ka jäätumisel. Oletame, et on üks anum, mis on vett täis ja on purunematu. Mis hakkab juhtuma siis, kui sundida sellel veel jäätuda?
Jaak Kikas, Tartu ülikooli füüsika instituudi direktor :

See on huvitav küsimus, millele täpse kvantitatiivse vastuse andmine polegi nii lihtne. Üldiselt aga võiks vastata nii: kui paisumisvõimalus puudub,

Loe edasi!
Esita küsimus Kõik
Tartu Ülikool
Idee
Veider teadus