2015. aastast ilmuvad Novaatori uudised Eesti rahvusringhäälingu veebilehe teadusrubriigis ERR Novaator (novaator.err.ee).

Novaator - Tumeda elurikkuse uurijad: Eesti looniidud saaksid olla veelgi liigirikkamad
04.12.2014 12:14

Tumeda elurikkuse uurijad: Eesti looniidud saaksid olla veelgi liigirikkamad

Novaator
Skype:
novaator@ut.ee
Loe kommentaare (0)
Samal teemal (4)
Tagasi
Edasi

Eesti looniitude liigirikkust piirab taimede kehv levimisvõime. Paljud liigid vajavad levimiseks kariloomade abi. Pildil on Rajametsa hoiuala Läänemaal

Foto: Aveliina Helm

Läänemere piirkonna lubjarikkad rohumaad – puisniidud ja looniidud ehk alvarid - on ühed kõige liigirikkamad kooslused maailmas. Ometi on paljud niiduliigid sobivatest elupaikadest puudu, sest taimed ei suuda piisavalt hästi levida. 

Sellisele järeldusele jõudsid Tartu ülikooli ja Tallinna tehnikaülikooli taimeökoloogid, kes uurisid koos Rootsi ja Vene kolleegidega, kui palju sobivaid liike võiks liigirikastelt niitudelt siiski veel puudu olla ning mis põhjustel liigid puuduvad.

Ajakirjas Ecography ilmunud uuringu tulemused näitasid, et kuigi ühel ruutmeetril lubjarikkal niidul võib koos kasvada 30-40 taimeliiki, on väga paljud regioonis leiduvad ja kooslusesse sobivad liigid ruutudel esindamata.

„Neid kooslusesse potentsiaalselt sobivaid, kuid puuduolevaid liike võime kutsuda tumedaks elurikkuseks, mis on analoog kosmoloogias tuntud tumeainele,“ selgitas uurimistöö juht professor Meelis Pärtel Tartu ülikoolist.

Tumeda elurikkuse teooria pärineb Tartu ülikooli taimeökoloogidelt. Tumeda elurikkuse liigid võisid ökosüsteemis olla kunagi olemas ja sobivate tingimuste tekkel võivad need taas sinna tagasi tulla.

Uurimismeeskond analüüsis rohkem kui 1000 taimkatteruutu Läänemere regiooni kuivade lubjarikaste rohumaade levikualalt. Hindamaks, millised liigid on prooviruutudelt puudu (ehk kuuluvad tumedasse elurikkusesse), analüüsiti niiduliikide koosesinemise mustreid.

„Oli väga üllatav, et nii palju potentsiaalselt sobivaid liike on nendest liigirikastest kooslusest puudu, misjärel uurisime liikide tumedasse elurikkusesse kuulumise põhjuseid,“ ütles Kersti Riibak, artikli esimene autor ja professor Pärteli doktorant. „Võrdlesime prooviruutudel vaadeldud ja puuduolevate liikide tunnuseid ja leidsime, et puuduolevad taimed levisid lühemaid vahemaid ja tootsid vähem seemneid kui ruutudel vaadeldud liigid.“

Sajand tagasi olid lubjarikkad rohumaad Läänemere regioonis laialdaselt levinud, kuid tänapäevaks on alles jäänud vaid väiksed üksikud laigud. Uurimustöö tulemused viitavad, et looduskaitselised tegevused peaksid niiduliikide levimisele igati kaasa aitama.

„Paljud taimeseemned levivad kariloomade või isegi niidukite abil. Oleks hea, kui kariloomad või niidukid jäetakse enne ühelt alalt teisele viimist puhastamata,“ soovitas doktorant Riibak.

Loomadega levivad väga paljud niidutaimed ja isegi need, kelle seemnetel pole erilisi kohastumusi - konksukesi või ogasid. Saksamaal tehti uuring, kus suve jooksul kammiti üheainsa lamba kasukast välja 8500 seemet 85 erinevast taimeliigist. Sel moel võivad levida näiteks lamba-aruheina, hariliku köömne, metsporgandi ja hariliku maarjalepa seemned.

„Kõige üldisema sõnumina võib öelda, et kooslustes toimuvate ökoloogiliste protsesside mõistmiseks tuleks arvestada ka sobivatest elupaikadest puuduolevate liikidega, mitte ainult vaadeldud elurikkusega,“ lõpetas professor Pärtel.

 

Wikimedia Commons 29.12.2014 15:55

Kuidas tõlgendatakse vasturääkivaid uudiseid? (8)

Sotsioloogid uurivad Eesti venekeelse elanikkonna meediatarbimist pingelises poliitilises olukorras.

EUROFusion 17.12.2014 16:31

Tartu ülikooli füüsikud aitavad Päikese Maale tuua (10)

Füüsika instituut arendab tehnoloogiat, mis lubab jälgida tuumaasünteesireaktori seinte olukorda.

09.12.2014 13:33

Kuidas luua kiusamisvaba kooli? (5)

Uuringu järgi kannatab Eestis koolivägivalla all peaaegu iga viies õpilane. Väärtuskasvatuse konverentsil küsitakse, kuidas luua kiusamisvaba kooli?

05.12.2014 17:30

Kuidas mets komide maailmapilti kujundas? (2)

Eestlased on vana metsarahvas, nagu seda on ka paljud teised soome-ugrilased, sealhulgas komid. Komidest ja nende pühast metsast kirjutab Tartu ülikooli etnoloogia professor Art Leete.

29.11.2014 12:35

Maailmas on seeni arvatust oluliselt vähem (1)

Tartu teadlaste juhitud uuringus kummutatakse senised arvamused mullaseente liigirikkuse kohta maailmas.

27.11.2014 15:24

Tartu ülikool panustab Vietnami arstiharidusse

Sulev Kõks, kes nimetati äsja Vietnami Hue meditsiini- ja farmaatsiaülikooli külalisprofessoriks, räägib, kuidas nad meeskonnaga vietnamlastele katseklaasibeebide tegemist õpetasid.

21.11.2014 18:35

Hilise lumetuleku rekord jäi löömata

Pärnus sadas täna maha esimene lumi. Aegamisi kattub kogu Eesti valge vaibaga.

13.11.2014 11:30

TÜ haridusteadlased loovad uudseid õppematerjale

Tartu ülikooli haridusteadlased soovitavad gümnasistidele äsja valminud uudseid õppematerjale.

10.11.2014 09:50

Tartlased ehitasid uudse ekskavaatori (5)

Tartlased said valmis uudse väike-ekskavaatori prototüübi.

07.11.2014 09:57

Tartus alustatakse vareste loendamist (1)

Linn palus teadlastel üle lugeda linnas pesitsevad künnivaresed ja hakid.

21.10.2014 12:00

Fotoonika aabits

Täna tähistatakse Eestis esimest korda rahvusvahelist fotoonikapäeva.

09.10.2014 16:47

Nobeli keemiaauhinna said kolm füüsikut (1)

Milleks kõlbab fluorestsentsmikroskoop?

07.10.2014 22:51

Kuidas meid kirjeldada?

Tartu ülikooli teadlased eelistaksid senisest täpsemaid isiksusekirjeldusi.

29.09.2014 09:28

Propagandauurija kahtleb venekeelse kanali edus (1)

Tartu Ülikooli värske doktor ja propagandauurija ei usu, et Eesti oma vene kanal suudaks oma eesmärgi täita, ent ei soovita püssi ka põõsasse visata.

15.09.2014 17:00

Verijärve ümbrus on sama lage kui 700 aastat tagasi

Teadlased kummutavad laialt levinud arvamuse nagu Eesti poleks kunagi varem olnud nii metsavaene kui nüüd.

05.09.2014 12:02

Rauaaegne talu kerkib vabatahtlike töökate kätega

Viie nädala jooksul toimetas Rõuge muinasmaja juures terve hulk vabatahtlikke.

Novaator 17.12.2014 14:53

Miks tekib kohvipaksule roosa hallitus? (5)

Hallitanud leiva ja saia puhul ei piisa nähtava hallitusega osa äralõikamisest, kuna seeneniidistik võib olla levinud ka toote sisemusse.

08.12.2014 11:30

Eestlased soovivad naabriks eestlasi

Eestlased ja venelased on teineteise suhtes sallivamad kui varem, ent elavad üksteisest järjest rohkem eraldi.

04.12.2014 12:14

Tumeda elurikkuse uurijad: Eesti looniidud saaksid olla veelgi liigirikkamad

Taimede kehv levimisvõime piirab niitude liigirikkust.

28.11.2014 18:50

Robotexil saab tasku pista endast tehtud 3D-pildi

Kuidas näed välja sina kolmedimensioonilisel pildil? Otsi Robotexilt üles Tartu ülikooli haridusteadlased ja saa teada!

23.11.2014 17:47

Kolgas kuuleb kummalisi kummituslugusid (5)

Miks Kolga mõisa kolmanda korruse tuba läbi aegade lukus on hoitud ja miks peaksid mehed seal kandis punapäiste naistega ettevaatlikud olema?

21.11.2014 09:36

Tartu ülikool täiustab Samsungiga LED-valgusteid

Samsung ja Tartu ülikooli füüsikud ja materjaliteadlased loovad paremaid LED-valgusteid.

12.11.2014 10:33

Kas rumalus on diabeedi tagajärg või põhjus? (2)

Tartu ülikooli isiksusepsühholoog pakub uusi tõlgendusi diabeedi ja vaimsete võimete vaheliste seoste kohta.

08.11.2014 12:10

Mis oli muistsele egiptlasele kõige hirmsam karistus teispoolsuses? (1)

Võrdleva usuteaduse professor Tarmo Kulmar kirjutab inimestest, jumalatest ja surmast vaaraode Egiptuses võttes kokku Vana-Egiptuse usundi põhijooned.

31.10.2014 10:41

Mis ajab Hiina turistid Tallinna lennujaamas elevusse?

Hiinlasest keeleteadlane soovitab teha eesti keele “Võõrsõnade leksikonis” ligi sada täiendust ja parandust.

13.10.2014 11:21

Teadlased tuvastasid söömishäireid mõjutava valgu (3)

Võimalik, et varsti saab söömishäireid diagnoosida vereanalüüsi abil.

08.10.2014 16:33

Füüsika-Nobeli pälvisid sinise valgusdioodi loojad

Kolme jaapanlase leiutis on kasutusel valgustites, nutiseadmetes ja koduelektroonikas. Kommenteerib Tartu ülikooli füüsika instituudi direktor Jaak Kikas.

06.10.2014 14:03

Meditsiini-Nobel läks neuroteadlasteleLisatud professor Eero Vasara kommentaar

Preemia saanud uurijad avastasid imetajate ajus sisemise GPSi.

22.09.2014 13:21

Eesti rohevintide sabaotsad muutuvad tumedamaks

Loomaökoloogid avastasid, et rohevintide suremine on seotud sulgede musta värviga.

15.09.2014 13:44

Miks sigade Aafrika katk inimestele ohtlik ei ole? (2)

Inimene ja siga nakatuvad mõlemad gripiviirusega, sest neil on olemas kõik komponendid, mida gripiviirus paljunemiseks vajab.

 
Küsi teadlaselt
Teatavasti vee ruumala paisub nii soojenemisel (aurustumisel) kui ka jäätumisel. Oletame, et on üks anum, mis on vett täis ja on purunematu. Mis hakkab juhtuma siis, kui sundida sellel veel jäätuda?
Jaak Kikas, Tartu ülikooli füüsika instituudi direktor :

See on huvitav küsimus, millele täpse kvantitatiivse vastuse andmine polegi nii lihtne. Üldiselt aga võiks vastata nii: kui paisumisvõimalus puudub,

Loe edasi!
Esita küsimus Kõik
Tartu Ülikool
Idee
Veider teadus