2015. aastast ilmuvad Novaatori uudised Eesti rahvusringhäälingu veebilehe teadusrubriigis ERR Novaator (novaator.err.ee).

Novaator - TÜ haridusteadlased loovad uudseid õppematerjale
13.11.2014 11:30

TÜ haridusteadlased loovad uudseid õppematerjale

Katre Tatrik
Skype:
katre.tatrik@ut.ee
Loe kommentaare (0)
Samal teemal (0)

Tartu ülikooli haridusteadlased said valmis digitaalse õppekomplekti, mis aitab õpetada ja õppida bioloogia põhikursust. Lisaks pakuvad teadlased gümnasistidele ka uudseid õppematerjale kvantfüüsikast.

Bioloogia põhikursuse organismide energiavajadusest, organismide arengust ja inimese talitluse regulatsioonist saavad kõik soovijad endale nüüd ise mugavalt selgeks teha. Uudne digitaalne õppekomplekt sisaldab nii teste, simulatsioone, 3D mudeleid, kui ka Eestis valminud video- ja audiomaterjale. Digitaalne komplekt on mõeldud nii õpetajatele õpetamise kui ka õpilastele õppimise toetamiseks.

Õppekomplekti meeskonda juhtinud Tartu ülikooli tehnoloogiahariduse professor Margus Pedaste rääkis, et bioloogia digikomplekt arvestab erinevate ootustega ja enamik materjale on õpetajate poolt muudetavad. “Nii peaks leidma igaüks midagi vastavalt enda ja õpilaste ootustele. Valikute tegemist lihtsustavad tunnijaotuskavad, mis on suunatud kas esitlusele, probleemilahendamisele või uurimuslikule lähenemisele või kombineeritakse neid kõiki,” lisas ta.

Pedaste ütles, et kuigi bioloogias on olemas juba päris palju digimaterjale, siis terviklikku riiklikust õppekavast lähtuvalt läbimõeldud komplekti veel ei olnud.

Teised, juba varem ilmunud üheksa Eesti teadusagentuuri TeaMe ehk “Teadus, meedia ja meie” programmi tellimusel valminud õppekomplektid leiab Eesti teadusagentuuri kodulehelt.

Lisaks bioloogia õpikomplektile soovitavad haridusteadlased gümnasistidel tutvuda ka uudsete õppematerjalidega kvantfüüsikast ja nanoteadusest, mis loodud Quantum Spin-Offi poolt.

Quantum Spin-Off on Euroopa Liidu elukestva õppe projekt, millesse panustab ka Tartu ülikool koostöös Eesti nanotehnoloogia arenduskeskusega. Üheskoos tahetakse õpilasteni viia kõrgtasemel teadus ja ettevõtlus. Selleks korraldatakse koolinoortele külastusi nanotehnoloogiat kasutavatesse ettevõtetesse ja laboritesse, aidatakse luua kontakte nanoteaduse valdkonna ekspertidega ning suunatakse lugema teadusartikleid ja juhendatakse ärimudeli kokkupanemisel. Lisaks luuakse ka uusi õppematerjale. Neist ühte tunnustas äsja ka rahvusvaheline haridusportaal Scientix.

Maarika Lukk, Quantum Spin-Off koordinaator TÜ haridustehnoloogia keskusest ütles, et kuigi konkreetse tunnustuse pälvinud õppematerjali koostasid nende Belgia kolleegid, on see suur au kõigile projektis osalejatele. TÜ haridusteadlased tõlkisid selle tunnustuse toonud õppemooduli “Mis on valgus” ka eesti keelde. Lukk ütles, et selle õppematerjali teeb heaks just teooria ja praktiliste harjutuste ühendamine ja esitamine ühes komplektis. Samuti sisaldab see mitmeid illustreerivaid pilte ning annab võimaluse vaadata internetist täiendavaid nähtuste seletusi.

Tartu teadlased ise on samas programmis loonud huvitava õppematerjali mikrobioloogilise kütuselemendi kohta. Valmimas on ka peatükk kvantmehaanika ja nanofüüsika seostest.

Kõigi teiste Quantum Spin-Off käigus loodud moodulitega saab tutvuda projekti kodulehel.

„Quantum Spin-Off – kõrgtasemel teaduse ja ettevõtluse viimine koolidesse“ eesmärk on näidata õpilastele, kuidas innovaatiline idee võib viia uue ettevõtte asutamiseni. Ühtlasi soovitakse olla sild, mis ühendab uurimistööd tänapäeva füüsikas ja ettevõtlust.

Spin-off firmadeks nimetatakse teadus- ja arendusasutuse või kõrgkooli juures töötavat firmat, mille ülesandeks on uute kõrgtehnoloogiliste ja teadusmahukate tehnoloogiate turustamisele kaasa aitamine ning teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevuse alusel areneva ettevõtluse soodustamine.

 

Wikimedia Commons 29.12.2014 15:55

Kuidas tõlgendatakse vasturääkivaid uudiseid? (8)

Sotsioloogid uurivad Eesti venekeelse elanikkonna meediatarbimist pingelises poliitilises olukorras.

EUROFusion 17.12.2014 16:31

Tartu ülikooli füüsikud aitavad Päikese Maale tuua (10)

Füüsika instituut arendab tehnoloogiat, mis lubab jälgida tuumaasünteesireaktori seinte olukorda.

09.12.2014 13:33

Kuidas luua kiusamisvaba kooli? (5)

Uuringu järgi kannatab Eestis koolivägivalla all peaaegu iga viies õpilane. Väärtuskasvatuse konverentsil küsitakse, kuidas luua kiusamisvaba kooli?

05.12.2014 17:30

Kuidas mets komide maailmapilti kujundas? (2)

Eestlased on vana metsarahvas, nagu seda on ka paljud teised soome-ugrilased, sealhulgas komid. Komidest ja nende pühast metsast kirjutab Tartu ülikooli etnoloogia professor Art Leete.

29.11.2014 12:35

Maailmas on seeni arvatust oluliselt vähem (1)

Tartu teadlaste juhitud uuringus kummutatakse senised arvamused mullaseente liigirikkuse kohta maailmas.

27.11.2014 15:24

Tartu ülikool panustab Vietnami arstiharidusse

Sulev Kõks, kes nimetati äsja Vietnami Hue meditsiini- ja farmaatsiaülikooli külalisprofessoriks, räägib, kuidas nad meeskonnaga vietnamlastele katseklaasibeebide tegemist õpetasid.

21.11.2014 18:35

Hilise lumetuleku rekord jäi löömata

Pärnus sadas täna maha esimene lumi. Aegamisi kattub kogu Eesti valge vaibaga.

13.11.2014 11:30

TÜ haridusteadlased loovad uudseid õppematerjale

Tartu ülikooli haridusteadlased soovitavad gümnasistidele äsja valminud uudseid õppematerjale.

10.11.2014 09:50

Tartlased ehitasid uudse ekskavaatori (5)

Tartlased said valmis uudse väike-ekskavaatori prototüübi.

07.11.2014 09:57

Tartus alustatakse vareste loendamist (1)

Linn palus teadlastel üle lugeda linnas pesitsevad künnivaresed ja hakid.

21.10.2014 12:00

Fotoonika aabits

Täna tähistatakse Eestis esimest korda rahvusvahelist fotoonikapäeva.

09.10.2014 16:47

Nobeli keemiaauhinna said kolm füüsikut (1)

Milleks kõlbab fluorestsentsmikroskoop?

07.10.2014 22:51

Kuidas meid kirjeldada?

Tartu ülikooli teadlased eelistaksid senisest täpsemaid isiksusekirjeldusi.

29.09.2014 09:28

Propagandauurija kahtleb venekeelse kanali edus (1)

Tartu Ülikooli värske doktor ja propagandauurija ei usu, et Eesti oma vene kanal suudaks oma eesmärgi täita, ent ei soovita püssi ka põõsasse visata.

15.09.2014 17:00

Verijärve ümbrus on sama lage kui 700 aastat tagasi

Teadlased kummutavad laialt levinud arvamuse nagu Eesti poleks kunagi varem olnud nii metsavaene kui nüüd.

05.09.2014 12:02

Rauaaegne talu kerkib vabatahtlike töökate kätega

Viie nädala jooksul toimetas Rõuge muinasmaja juures terve hulk vabatahtlikke.

Novaator 17.12.2014 14:53

Miks tekib kohvipaksule roosa hallitus? (5)

Hallitanud leiva ja saia puhul ei piisa nähtava hallitusega osa äralõikamisest, kuna seeneniidistik võib olla levinud ka toote sisemusse.

08.12.2014 11:30

Eestlased soovivad naabriks eestlasi

Eestlased ja venelased on teineteise suhtes sallivamad kui varem, ent elavad üksteisest järjest rohkem eraldi.

04.12.2014 12:14

Tumeda elurikkuse uurijad: Eesti looniidud saaksid olla veelgi liigirikkamad

Taimede kehv levimisvõime piirab niitude liigirikkust.

28.11.2014 18:50

Robotexil saab tasku pista endast tehtud 3D-pildi

Kuidas näed välja sina kolmedimensioonilisel pildil? Otsi Robotexilt üles Tartu ülikooli haridusteadlased ja saa teada!

23.11.2014 17:47

Kolgas kuuleb kummalisi kummituslugusid (5)

Miks Kolga mõisa kolmanda korruse tuba läbi aegade lukus on hoitud ja miks peaksid mehed seal kandis punapäiste naistega ettevaatlikud olema?

21.11.2014 09:36

Tartu ülikool täiustab Samsungiga LED-valgusteid

Samsung ja Tartu ülikooli füüsikud ja materjaliteadlased loovad paremaid LED-valgusteid.

12.11.2014 10:33

Kas rumalus on diabeedi tagajärg või põhjus? (2)

Tartu ülikooli isiksusepsühholoog pakub uusi tõlgendusi diabeedi ja vaimsete võimete vaheliste seoste kohta.

08.11.2014 12:10

Mis oli muistsele egiptlasele kõige hirmsam karistus teispoolsuses? (1)

Võrdleva usuteaduse professor Tarmo Kulmar kirjutab inimestest, jumalatest ja surmast vaaraode Egiptuses võttes kokku Vana-Egiptuse usundi põhijooned.

31.10.2014 10:41

Mis ajab Hiina turistid Tallinna lennujaamas elevusse?

Hiinlasest keeleteadlane soovitab teha eesti keele “Võõrsõnade leksikonis” ligi sada täiendust ja parandust.

13.10.2014 11:21

Teadlased tuvastasid söömishäireid mõjutava valgu (3)

Võimalik, et varsti saab söömishäireid diagnoosida vereanalüüsi abil.

08.10.2014 16:33

Füüsika-Nobeli pälvisid sinise valgusdioodi loojad

Kolme jaapanlase leiutis on kasutusel valgustites, nutiseadmetes ja koduelektroonikas. Kommenteerib Tartu ülikooli füüsika instituudi direktor Jaak Kikas.

06.10.2014 14:03

Meditsiini-Nobel läks neuroteadlasteleLisatud professor Eero Vasara kommentaar

Preemia saanud uurijad avastasid imetajate ajus sisemise GPSi.

22.09.2014 13:21

Eesti rohevintide sabaotsad muutuvad tumedamaks

Loomaökoloogid avastasid, et rohevintide suremine on seotud sulgede musta värviga.

15.09.2014 13:44

Miks sigade Aafrika katk inimestele ohtlik ei ole? (2)

Inimene ja siga nakatuvad mõlemad gripiviirusega, sest neil on olemas kõik komponendid, mida gripiviirus paljunemiseks vajab.

 
Küsi teadlaselt
Teatavasti vee ruumala paisub nii soojenemisel (aurustumisel) kui ka jäätumisel. Oletame, et on üks anum, mis on vett täis ja on purunematu. Mis hakkab juhtuma siis, kui sundida sellel veel jäätuda?
Jaak Kikas, Tartu ülikooli füüsika instituudi direktor :

See on huvitav küsimus, millele täpse kvantitatiivse vastuse andmine polegi nii lihtne. Üldiselt aga võiks vastata nii: kui paisumisvõimalus puudub,

Loe edasi!
Esita küsimus Kõik
Tartu Ülikool
Idee
Veider teadus