2015. aastast ilmuvad Novaatori uudised Eesti rahvusringhäälingu veebilehe teadusrubriigis ERR Novaator (novaator.err.ee).

Novaator - Mis ajab Hiina turistid Tallinna lennujaamas elevusse?
31.10.2014 10:41

Mis ajab Hiina turistid Tallinna lennujaamas elevusse?

Katre Tatrik
Skype:
katre.tatrik@ut.ee
Loe kommentaare (0)
Samal teemal (0)

Kui eesti keele kõneleja ütleb “jaam” ja kantoni keele oskaja “zaam” või “tsaam”, siis räägivad nad samast asjast. Sellepärast on teatud hiina dialektide oskajatel suur äratundmisrõõm, kui nende kõrv või silm seda sõnatüve mõnes Eesti lennu-, rongi- või bussijaamas tabab.

Nii tõdeb oktoobrikuu Keeles ja Kirjanduses Hiina kodakondsusega Tartu ülikooli õppejõud ja eesti keele instituudi teadur Jingyi Gao, kes uurib sõnade päritolu ja sugulussuhteid.

Seda, et eesti keele sõna “jaam” pärineb vene ja mongoli keelte kaudu hiina keelest, selgitas keeleteadlane Enn Ernits ajakirjas Oma Keel juba seitse aastat tagasi. Ent “jaama” sellisele päritolule puudub viide nii “Eesti etümoloogiasõnaraamatus” kui ka “Võõrsõnade leksikonis”. Jingyi Gao soovitab see märge lisada. Samas selgitas ta, et mandariinihiina keeles on sõna “jaam” “zhàn” ja seda hääldatakse “tšään” ning Ernitsa pakutud vaste “zhan” hääldusega “tšan” ei ole täpne.

Sarnane lugu on ka sõnaga “tee”. “Eesti etümoloogiasõnaraamat” kirjeldab teed, teatud igihalja lehtpõõsa kuivatatud lehtedest ja pungadest valmistatud jooki, nii: “Meile saksa keelest laenatud, paljudes keeltes tuntud sõna pärineb algselt hiina keelest (lõunahiina murdest), ← tē ’tee’”. Ent nii Erints kui Gao on leidnud, et sõna “tee” jõudis eesti keelde küll saksa ja hollandi keelte kaudu, ent pärineb algupäraselt siiski kaguhiina keelest. Täpsemalt tuleneb see Mini murdevormist “tê”.

“Tee” ja “jaama” kõrval on Gao leidnud veel 88 sõna, mille eestlased on Hiinast, tihti läbi teiste keelte, oma sõnavarasse laenanud. Neist olulisemad, mille päritolu ja kirjapildi Gao meie sõnaraamatutes täpsustada või parandada soovitab on “ketšup”, “litši”, “tofu”, “vokk”, “taifuun”, “jüaan”, “tsjao” ja “föön”. Kolm viimati nimetatud on Hiina rahaühikud, mille eestikeelsed kirjapildid soovitab Gao parandada hiinakeelsele hääldusel lähedasemaks: “jüään”, “tsjau” ja “feen”.

Lõpliku nimekirja 90-st eesti keeles esinevast hiina laensõnast koos põhjalike hiina etümoloogia ehk sõna algupära kirjeldustega avaldab keeleteadlane Gao peagi ilmuvas “Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi aastaraamatus”. Lisaks muule toob ta seal ka esile erinevused hiina laensõnade ja teiste hiina keelega etümoloogiliselt võrdsete sõnade vahel.

Gao Jingyi peamised uurimisvaldkonnad on etümoloogia ehk erikeelte lihtsõnatüvede võrdlemine ja filoloogia, täpsemalt vanad tekstid ning kirjaviisid.

Ta on muuhulgas uurinud ühiseid etümoloogiaid ka nende keelkondade vahel, mida tavaliselt ei võrrelda, näiteks hiina ja germaani, hiina ja läänemeresoome, ungari ja jenissei keelte vahel. Mitmete teadusartiklite kõrval on Gao avaldanud ka kolm monograafiat.

 

 

Wikimedia Commons 29.12.2014 15:55

Kuidas tõlgendatakse vasturääkivaid uudiseid? (8)

Sotsioloogid uurivad Eesti venekeelse elanikkonna meediatarbimist pingelises poliitilises olukorras.

EUROFusion 17.12.2014 16:31

Tartu ülikooli füüsikud aitavad Päikese Maale tuua (10)

Füüsika instituut arendab tehnoloogiat, mis lubab jälgida tuumaasünteesireaktori seinte olukorda.

09.12.2014 13:33

Kuidas luua kiusamisvaba kooli? (5)

Uuringu järgi kannatab Eestis koolivägivalla all peaaegu iga viies õpilane. Väärtuskasvatuse konverentsil küsitakse, kuidas luua kiusamisvaba kooli?

05.12.2014 17:30

Kuidas mets komide maailmapilti kujundas? (2)

Eestlased on vana metsarahvas, nagu seda on ka paljud teised soome-ugrilased, sealhulgas komid. Komidest ja nende pühast metsast kirjutab Tartu ülikooli etnoloogia professor Art Leete.

29.11.2014 12:35

Maailmas on seeni arvatust oluliselt vähem (1)

Tartu teadlaste juhitud uuringus kummutatakse senised arvamused mullaseente liigirikkuse kohta maailmas.

27.11.2014 15:24

Tartu ülikool panustab Vietnami arstiharidusse

Sulev Kõks, kes nimetati äsja Vietnami Hue meditsiini- ja farmaatsiaülikooli külalisprofessoriks, räägib, kuidas nad meeskonnaga vietnamlastele katseklaasibeebide tegemist õpetasid.

21.11.2014 18:35

Hilise lumetuleku rekord jäi löömata

Pärnus sadas täna maha esimene lumi. Aegamisi kattub kogu Eesti valge vaibaga.

13.11.2014 11:30

TÜ haridusteadlased loovad uudseid õppematerjale

Tartu ülikooli haridusteadlased soovitavad gümnasistidele äsja valminud uudseid õppematerjale.

10.11.2014 09:50

Tartlased ehitasid uudse ekskavaatori (5)

Tartlased said valmis uudse väike-ekskavaatori prototüübi.

07.11.2014 09:57

Tartus alustatakse vareste loendamist (1)

Linn palus teadlastel üle lugeda linnas pesitsevad künnivaresed ja hakid.

21.10.2014 12:00

Fotoonika aabits

Täna tähistatakse Eestis esimest korda rahvusvahelist fotoonikapäeva.

09.10.2014 16:47

Nobeli keemiaauhinna said kolm füüsikut (1)

Milleks kõlbab fluorestsentsmikroskoop?

07.10.2014 22:51

Kuidas meid kirjeldada?

Tartu ülikooli teadlased eelistaksid senisest täpsemaid isiksusekirjeldusi.

29.09.2014 09:28

Propagandauurija kahtleb venekeelse kanali edus (1)

Tartu Ülikooli värske doktor ja propagandauurija ei usu, et Eesti oma vene kanal suudaks oma eesmärgi täita, ent ei soovita püssi ka põõsasse visata.

15.09.2014 17:00

Verijärve ümbrus on sama lage kui 700 aastat tagasi

Teadlased kummutavad laialt levinud arvamuse nagu Eesti poleks kunagi varem olnud nii metsavaene kui nüüd.

05.09.2014 12:02

Rauaaegne talu kerkib vabatahtlike töökate kätega

Viie nädala jooksul toimetas Rõuge muinasmaja juures terve hulk vabatahtlikke.

Novaator 17.12.2014 14:53

Miks tekib kohvipaksule roosa hallitus? (5)

Hallitanud leiva ja saia puhul ei piisa nähtava hallitusega osa äralõikamisest, kuna seeneniidistik võib olla levinud ka toote sisemusse.

08.12.2014 11:30

Eestlased soovivad naabriks eestlasi

Eestlased ja venelased on teineteise suhtes sallivamad kui varem, ent elavad üksteisest järjest rohkem eraldi.

04.12.2014 12:14

Tumeda elurikkuse uurijad: Eesti looniidud saaksid olla veelgi liigirikkamad

Taimede kehv levimisvõime piirab niitude liigirikkust.

28.11.2014 18:50

Robotexil saab tasku pista endast tehtud 3D-pildi

Kuidas näed välja sina kolmedimensioonilisel pildil? Otsi Robotexilt üles Tartu ülikooli haridusteadlased ja saa teada!

23.11.2014 17:47

Kolgas kuuleb kummalisi kummituslugusid (5)

Miks Kolga mõisa kolmanda korruse tuba läbi aegade lukus on hoitud ja miks peaksid mehed seal kandis punapäiste naistega ettevaatlikud olema?

21.11.2014 09:36

Tartu ülikool täiustab Samsungiga LED-valgusteid

Samsung ja Tartu ülikooli füüsikud ja materjaliteadlased loovad paremaid LED-valgusteid.

12.11.2014 10:33

Kas rumalus on diabeedi tagajärg või põhjus? (2)

Tartu ülikooli isiksusepsühholoog pakub uusi tõlgendusi diabeedi ja vaimsete võimete vaheliste seoste kohta.

08.11.2014 12:10

Mis oli muistsele egiptlasele kõige hirmsam karistus teispoolsuses? (1)

Võrdleva usuteaduse professor Tarmo Kulmar kirjutab inimestest, jumalatest ja surmast vaaraode Egiptuses võttes kokku Vana-Egiptuse usundi põhijooned.

31.10.2014 10:41

Mis ajab Hiina turistid Tallinna lennujaamas elevusse?

Hiinlasest keeleteadlane soovitab teha eesti keele “Võõrsõnade leksikonis” ligi sada täiendust ja parandust.

13.10.2014 11:21

Teadlased tuvastasid söömishäireid mõjutava valgu (3)

Võimalik, et varsti saab söömishäireid diagnoosida vereanalüüsi abil.

08.10.2014 16:33

Füüsika-Nobeli pälvisid sinise valgusdioodi loojad

Kolme jaapanlase leiutis on kasutusel valgustites, nutiseadmetes ja koduelektroonikas. Kommenteerib Tartu ülikooli füüsika instituudi direktor Jaak Kikas.

06.10.2014 14:03

Meditsiini-Nobel läks neuroteadlasteleLisatud professor Eero Vasara kommentaar

Preemia saanud uurijad avastasid imetajate ajus sisemise GPSi.

22.09.2014 13:21

Eesti rohevintide sabaotsad muutuvad tumedamaks

Loomaökoloogid avastasid, et rohevintide suremine on seotud sulgede musta värviga.

15.09.2014 13:44

Miks sigade Aafrika katk inimestele ohtlik ei ole? (2)

Inimene ja siga nakatuvad mõlemad gripiviirusega, sest neil on olemas kõik komponendid, mida gripiviirus paljunemiseks vajab.

 
Küsi teadlaselt
Teatavasti vee ruumala paisub nii soojenemisel (aurustumisel) kui ka jäätumisel. Oletame, et on üks anum, mis on vett täis ja on purunematu. Mis hakkab juhtuma siis, kui sundida sellel veel jäätuda?
Jaak Kikas, Tartu ülikooli füüsika instituudi direktor :

See on huvitav küsimus, millele täpse kvantitatiivse vastuse andmine polegi nii lihtne. Üldiselt aga võiks vastata nii: kui paisumisvõimalus puudub,

Loe edasi!
Esita küsimus Kõik
Tartu Ülikool
Idee
Veider teadus