2015. aastast ilmuvad Novaatori uudised Eesti rahvusringhäälingu veebilehe teadusrubriigis ERR Novaator (novaator.err.ee).

Novaator - Mis oli muistsele egiptlasele kõige hirmsam karistus teispoolsuses?
08.11.2014 12:10

Mis oli muistsele egiptlasele kõige hirmsam karistus teispoolsuses?

Novaator
Skype:
novaator@ut.ee
Loe kommentaare (1)
Samal teemal (3)

Veel novembri lõpuni saavad Tartu Ülikooli kunstimuuseumi külastajad uudistada kahte 3000 aasta vanust Egiptuse poisslapse muumiat. Homme, 9. novembril saab muuseumis uurida ka mumifitseerimise iidseid võtteid ja voolida skarabeuseid ehk muistsetele egiptlastele pühasid sõnnikumardikaid.

Vana-Egiptuse usundi põhijoontest kirjutab Tartu ülikooli võrdleva usuteaduse professor Tarmo Kulmar.

Muistse Kreeka ajaloolasele Herodotosele kuulub lause, et Egiptus on Niiluse and. Ligi 1000 kilomeetri pikkuse viljakandva jõeoru tõttu kutsusid asukad oma maad Ta-Kemt – „Must maa“.

Arhailine Egiptus koosnes iseseisvatest riigikestest noomidest. Umbes 3000 eKr ühendas vaarao Menes Alam-Egiptuse Niiluse deltas ja Ülem-Egiptuse Niiluse jõe orus ühtseks riigiks pealinnaga Memphises. Siitpeale saab rääkida ajaloolisest ajast. 

Vana, keskmine ja uus riik

Vana-Egiptuse ajalugu jaguneb suurteks perioodideks, mille dateerimiseks on mitu kronoloogilist jaotust. Varadünastilisele kujunemise ajastule järgnes Vana riik (umb. 2750 – 2250 eKr), mil vaarao muutub absoluutse ja päritava võimuga kuningaks,  ehitati suured püramiidid, domineeris päikesekultus eesotsas jumal Ra ja vaarao võimu kaitsja Horosega, tekkis õpetus vaarao samaaegselt jumalikust ja inimlikust loomusest. Järgnenud esimesel vaheperioodil muutub viljakusjumal Osiris surnute kohtumõistjaks ning laiemalt levib usk elu jätkumisse peale surma.

Keskmine riik (umb. 2050-1750 eKr) on taas tsentraliseeritud riik, mil pealinn viiakse üle Teebasse ning peajumalaks saab sealne kaitsejumal Amon. Teisel vaheperioodil tungivad riiki Aasiast hüksoslastest vallutajad ning panteoni lisandub hulk semiidi päritoluga jumalaid.

Uus riik (umb. 1550 – 1050 eKr) on juba impeerium, mil vaarao Thutmosis III ajal saavutab riik oma suurima ulatuse, elab Amenhotep III ajal üle õitsengu, vaarao Ramses II laseb ehitada uhkeimad templid ja Ramses III tõrjub tagasi mererahvaste kallaletungid. Ent sel ajal püüab ka vaarao Ehnaton ebaõnnestunult kehtestada ainujumala kultust. Amoni preesterkond omandab sel ajastul tohutu võimu.

Hilis-Egiptuse periood – 1.at. eKr – on languseajastu. Egiptust tabavad üksteise järel liibüalaste, etiooplaste, ja assüürlaste sõjaretked, pärslased vallutavad Egiptuse 525 eKr, Makedoonia Aleksander 332 eKr ja lõpuks saab Egiptusest 30 eKr Rooma provints. Muistsed kultused elavad ometi edasi, kuni kristlus nad 4.-5. sajandil lämmatab.

Lisaks raidkirjadele, rohketele arheoloogilistele leidudele ja antiikautorite teadetele on religiooni kohta käivad kirjalikud allikad Vana riigi püramiiditekstid, Keskmise riigi sargatekstid ehk püramiiditekstidest tuletatud loitsud, mis raiuti kirstudele ja pakkusid maagilist abi hauaomaniku püüdlustel surematuse poole, ja Uue riigi matusetekstid ehk niinimetatud Surnuteraamat.

Egiptuse jumalad

Igal noomil oli oma kaitsejumal. Üldegiptuse jumalad kujunesid välja riigi ühendamise järel. Isikustatud jumalad olid seotud loodusnähtuste ja eluvaldkondadega, neid kujutati enamasti inimkeha ja looma peaga või loomadena, välja arvatud mõned erandid. Näiteks armastusjumalanna Hathor oli lehma, veekogudejumal Sobek krokodilli, surnutejumal Anubis šaakali, sõja- ja lõbujumalanna Bastet kassi, sõjajumalanna Sokhmet lõvi peaga. Peajumal Amonit kehastas jäär või hani, kuid ta võis olla ka inimlik, loojuva päikese jumal Atumit skarabeus, taevajumal Horost pistrik, tarkusejumal Thoti iibis. Jumalustati ka pühi loomi: härg Apist, kassi, krokodilli, jäära, lehma, iibist, lõvi, paaviani. Surma järel nad balsameeriti. Arheoloogid on leidnud hauakambreid sadade loomamuumiatega.

Eri noomides oli mitmeid maailma tekke müüte ehk kosmoteogooniaid. Vanima,Heliopolise kosmoteogoonia järgi ürgmerest Nun tõusis päikesejumal Atum, kes sigitas õhujumal Šu ja niiskuse jumalanna Tefnuti. Nendest sündisid taevajumalanna Nut ja maajumal Geb. Ühte põimunud taevajumalanna Nut ja maajumal Geb lahutati Šu poolt, taeva ja maa ühendusest tekkisid päike, kuu ja tähed. Vana riigi peajumal päikesejumal Raon inimese looja, maailma ja taeva valitsejana ka maailmakorra, tõe ja õigluse jumalanna Maati isa. Maat oli ka egiptlaste universaalne korraprintsiip ja omamoodi kõikehõlmav loodusseadus, millele ka jumalad allusid.

Hermopolise kosmoteogoonia järgi on maailma loojaks kuujumal, tarkuse, seaduste, tekstide jumal ja jumalate saadik Thoth: ürgookeanist Nun tõusis maailmamuna, mille Thoth asetas ürgkünkale. Munast koorus päikesejumal Ra. Tähelepanuväärne on Memphise kosmoteogoonia, mille järgi linna kaitsja, kirja, kunsti ja käsitöö jumal Ptah lõi maailma ja jumalad igavikus oma mõtte ja sõna jõul eimillestki ja teised jumalad on Ptahi eri ilmingud. Memphises austati ka härg Apist Ptahi kehastust.Elefantine kosmoteogoonia järgi lõi kõik olendid jäära peaga viljakusjumal Hnum, kes vormis pottsepakedral savist ka inimese. Hilisema Teeba kosmoteogoonia järgi oli maailmaloojaks viljakusjumal, Teeba kaitsja ja hilisem peajumal Amon, kes Keskmise riigi ajal sai päikesejumalaks nimega Amon-Ra.

Oli muidugi palju erinevaid viljakusejumalaid: sureva ja taaselustuva looduse kehastus Osiris, tema naine ja Horose ema ning emaduse kaitsja Isis, erekteerunud fallosega Min, jumalik pottsepp Hnum.

Monoteismi kehtestamise ainsa katse tegi vaarao Amenhotep IV, kes kuulutas ainujumalaks päikeseketta Atoni, võttis endale nimeks Ehnaton, ehitas uue pealinna Ahetatoni ja keelustas teised jumalad. Pärast Ehnatoni surma taastati vanad kultused.

Surm ja teispoolsus

Väga tähtsad olid surma ja teispoolsusega seotud kujutlused. Tähtsaid surnuid balsameeriti, tavainimesed maeti lihtsalt kõrbeliiva. Vana riigi ajal maeti vaaraosid ja ülikuid Memphise lähedal Giza ja Sakkara mastabatesse ja püramiididesse, hiljem hauakambritesse. Tähtsaim vaaraode matusepaik oli Teeba Kuningate org.

Inimene usuti koosnevat mitmest olemusestkeha, nimi, ba, ka ja ah.Ba on inimese füüsiliste ja psüühiliste omaduste kandja, loomult kehaline ja tal on inimesega samad vajadused. Vana riigi ajal usuti, et ba on vaid vaaraol, hiljem, et ka teistel inimestel. Ba püsimiseks tuli säilitada inimese keha ja tuua ohvreid, siit ka surnute balsameerimine, hauakambrid ja hauapanused. Ka on keha ja nimega seotud eluenergia, mis sünnib ja kasvab koos inimesega. Ka ja ba lahkumine teispoolsusesse põhjustab inimese surma. Ah on siin- ja teispoolsust ühendav substants. Need kolm substantsi kokku moodustasid hinge. Kuigi egiptlased tundsid balsameerimise tõttu anatoomiat suurepäraselt, arvati mõistuse ja tunnete asukohaks olevat süda.

Teispoolsusi oli erinevaid. Vana riigi ajal usuti, et surnute riik on taevas, Uue riigi ajal ka allilmas. Maapealsed surnuteriigid olid idas viljarikas Iaru ja läänes päikese surnutemaa, kuhu sõidetakse päikesejumala laevas. Põrgu sarnast kannatuspaika egiptlastel ei olnud. Et surnu vajab teispoolsuses kõike seda, mida maa peal, siis olid ülemkihi hauakambrid rikkalikult varustatud.

Alates esimesest vaheperioodist usuti, et surnute üle valitseb Osiris. Ta olnud muiste hea jumal ja valitseja, kelle tappis tema vend, kõrbe- ja pimedusejumal Seth. Abikaasa Isis otsis Osirise surnukeha üles, äratas ta ellu ja poeg Horos võitis Sethi. Siit ka viljakuskultuslik looduse igavese sünni, surma ja taassünni müüt. Hinge surmajärgne kohtumõistmine toimus Osirise ja 42 jumala ees: ühele kaalukausile asetati inimese süda, teisele asetas šaakalipäine surnutejumal Anubis õiglusejumalanna Maati sümboli – udusule. Pattudeta süda pidi alati Maatist kergem olema. Õigeksmõistetu sai teispoolsusesse, süüdimõistetu hinge sõi ära koletis. Olematusesse mõistmine oli muistsele egiptlasele kõige hirmsam karistus.

Egüptoloogia eesti keeles

Muistses Egiptuses oli arvukastarkuskirjandus, mida on säilinud ohtrasti ja millel on nüüdismaailmale palju öelda. Tartu ülikooli kultuuriteaduste instituudi teadur, egüptoloog Sergei Stadnikov on selle vahendamiseks teinud palju. Ta on tõlkinud vanaegiptuse keelest eesti keelde lühiromaani „Sinuhe jutustus“ (1996), õpetusteosed “Ptahhotepi elutarkus“ (2011) ja „Amenemhet I õpetussõnad oma pojale Senusertile“ (2014). Viimane nägi ilmavalgust alles äsja.

Hulk Stadnikovi varasemaid teadustöid on ilmunud kogumikus „Vana-Egiptuse  kultuurilugu“ (1998). Tema toimetatud on ka mahukas ja põhjalik Toby Wilkinsoni „Vana-Egiptuse tõus ja langus“ (2013), mis kajastab egüptoloogiateaduse viimast sõna. Väärtuslikku  teavet annavad Peter Claytoni „Vaaraode kroonika“ (2001), Rosalie Davidi „Religioon ja maagia Vana-Egiptuses“ (2005) ja Sergio Donadoni koostatud kogumik „Vana-Egiptuse inimene“ (2012).  Suurde kirjandusklassikasse kuuluvad aastakümnete eest tõlgitud Boleslaw Prusi „Vaarao“ ja Mika Waltari „Sinuhe“.  

16.11.2015 09:42

Hulk Stadnikovi varasemaid teadustöid on ilmunud kogumikus

Lisa kommentaar

 

Shyamal/Wikimedia Commons 29.12.2014 15:30

Kuidas oimusagar meid juhib ja eksitab? (2)

Kus peitub inimese suunataju?

Timsnell/Wikimedia Commons 22.12.2014 18:09

Kas mehed on rumalamad kui naised? (19)

Darwini auhinna pälvivad eriti jabural viisil surma saanud inimesed. Naisi on nende hulgas vaid kümme protsenti.

08.12.2014 17:14

Kas kosmosereis laastab tervise?

Planeetidevahelistest lendudest unistajatele on hea uudis – pikaajaline kosmoses viibimine ei pruugi olla nii tervisekahjulik kui seni kardetud.

02.12.2014 15:02

Kus on inimese alkoholilembuse juured?

Meie armastus vägijookide vastu võib pärineda kümme miljonit aastat tagasi elanud esivanematelt.

25.11.2014 15:02

Imikud mäletavad meeldivat

Rõõmsad tundmused parandavad rinnalaste tähelepanuvõimet.

19.11.2014 12:09

Kas sünesteesia on õpitav?

Värvide kuulmist ja helide maitse tajumist saab harjutada, näitasid Inglise Sussexi ülikooli teadlased. Lisaks turgutab selline treening intelligentsust.

12.11.2014 10:33

Kas rumalus on diabeedi tagajärg või põhjus? (2)

Tartu ülikooli isiksusepsühholoog pakub uusi tõlgendusi diabeedi ja vaimsete võimete vaheliste seoste kohta.

07.11.2014 11:45

Miks on naistel teravam haistmine kui meestel? (1)

Naiste lõhnameele heaks töötab rohkem närvirakke.

03.11.2014 15:36

Kurbus kestab kauem kui teised emotsioonid (1)

Miks tunneme nukrust sagedamini kui häbi, üllatust või koguni igavust?

23.10.2014 22:56

Mida sõid gladiaatorid?

Muistsed võitlejad turgutasid end tuhka sisaldava joogiga.

07.10.2014 22:51

Kuidas meid kirjeldada?

Tartu ülikooli teadlased eelistaksid senisest täpsemaid isiksusekirjeldusi.

10.09.2014 14:28

Lein laastab vanuri keha (2)

Lähedase surm nõrgestab vanakese immuunsüsteemi ega lase sel nakkustega võidelda.

04.09.2014 17:16

Rõuge muinasmajas lõppes töine suvi

Rauaaegne talukompleks hakkab ilmet võtma.

01.09.2014 14:54

Mikroobid rändavad koos inimesega

Kolid teise linna? Bakterid tulevad loomulikult kaasa.

19.08.2014 07:41

Mida sõi Richard III? (3)

Inglismaa küürakas kuningas jõi päevas pudeli veini ja maiustas haigrulihaga.

28.07.2014 19:20

Geenivaramu teadlased suures skisofreeniauuringus: leiti sadakond uut haigusega seotud geenivarianti

Skisofreenia tekkes mängivad rolli närvikoes ja immuunsüsteemis tegutsevad geenid.

Roberto Ferrari/Flickr 12.12.2014 14:39

Vastupidavustreening mõjutab geenilüliteid (7)

Kuidas liikumine kehale head teeb?

05.12.2014 15:29

Suitsetamine kulutab Y-kromosoomi?

Südamehaigused, kopsuvähk, impotentsus. Suitsetavaid mehi ähvardab lisaks nendele hädadele veel Y-kromosoomi kadumine valgetest verelibledest. See seab kogu keha vähiohtu.

26.11.2014 16:08

Paksude koerte ja tüsedate inimeste kõhuelustik on sarnane

Ülekaal muudab soolestiku mikrofloora vaesemaks.

24.11.2014 15:31

Hea suunatajuga mehel on lööki

Kas parema orienteerumisvõimega meestel on rohkem lapsi?

17.11.2014 22:39

Aju mäletab unustatud emakeele kõla

Elu alguses kuuldud keel püsib aastakümneid alateadlikult meeles.

08.11.2014 12:10

Mis oli muistsele egiptlasele kõige hirmsam karistus teispoolsuses? (1)

Võrdleva usuteaduse professor Tarmo Kulmar kirjutab inimestest, jumalatest ja surmast vaaraode Egiptuses võttes kokku Vana-Egiptuse usundi põhijooned.

04.11.2014 16:17

Inimese kõhuelustik jääb üha vaesemaks

Meie soolestikus on vähem mikroobiliike kui inimahvidel.

31.10.2014 18:12

Ema depressioon paneb tütre varakult vananema

Depressioonirisk muudab kromosoome.

13.10.2014 11:21

Teadlased tuvastasid söömishäireid mõjutava valgu (3)

Võimalik, et varsti saab söömishäireid diagnoosida vereanalüüsi abil.

12.09.2014 17:42

Mida suudab magav aju?

Paljud ajuosad töötavad une ajal täiskäigul edasi.

05.09.2014 12:02

Rauaaegne talu kerkib vabatahtlike töökate kätega

Viie nädala jooksul toimetas Rõuge muinasmaja juures terve hulk vabatahtlikke.

03.09.2014 15:17

Inimese sõrmeotstes peitub võimas arvuti (1)

Nahas asuvad närvirakud suudavad hinnata kombitud esemete kuju.

21.08.2014 13:12

Kui kaua kestis neandertallaste väljasuremine? (5)

Inimesed ja neandertallased elasid Euroopas kõrvuti kuni 5400 aastat.

13.08.2014 14:21

Salakaval läkaköha vajab suuremat tähelepanu (2)

Eestlaste seas liigub palju kergekujulist või köhimiseta mööduvat läkaköha.

 
Küsi teadlaselt
Teatavasti vee ruumala paisub nii soojenemisel (aurustumisel) kui ka jäätumisel. Oletame, et on üks anum, mis on vett täis ja on purunematu. Mis hakkab juhtuma siis, kui sundida sellel veel jäätuda?
Jaak Kikas, Tartu ülikooli füüsika instituudi direktor :

See on huvitav küsimus, millele täpse kvantitatiivse vastuse andmine polegi nii lihtne. Üldiselt aga võiks vastata nii: kui paisumisvõimalus puudub,

Loe edasi!
Esita küsimus Kõik
Tartu Ülikool
Idee
Veider teadus